Värdar och mötesvärdar för Webex personligt rum möten kommer att se ett meddelande när någon väntar på att delta. Knacka på aviseringen för att öppna mötesdellistan och släppa in personer till mötet. Du kan släppa in dem i en och en eller på samma gång.

I möten i Webex-utrymmen kan alla släppa in mötesdeltagare från lobbyn.

1

Tryck för att öppna listan Mötesdeltagare . Om du har fått ett meddelande om att personer väntar trycker du på det för att öppna listan.

2

Personerna listas under Väntar på att delta i . Tryck på Släppa in alla .

Eller knacka på Släppa in enskilda individer en i steg om du vill.