Värdar och medvärdar för möten i Webex och personliga rum ser ett meddelande när någon väntar på att ansluta. Knacka på meddelandet för att öppna deltagarlistan och släppa in personer i mötet. Du kan släppa in personer en och en eller alla på en gång.

På möten i Webex-utrymmen kan alla släppa in deltagares från lobbyn.

1

Knacka på för att öppna listan Deltagare. Om du får ett meddelande om att personer väntar knackar du på det för att öppna listan.

2

Personerna visas under Väntar på att ansluta. Knacka på Släpp in alla.

Du kan också knacka på Släpp in för enskilda personer om du vill.