Domaćini i zadrugari Webex sastanaka u ličnoj sobi videće obaveštenje kada neko čeka da se pridruži. Dodirnite obaveštenje da biste otvorili listu učesnika i primili osobe na sastanak. Možete ih pustiti jednog po jednog, ili sve odjednom.

U Webex svemirskih sastanaka, svi mogu da prime učesnike iz predvorja.

1

Dodirnite Da biste otvorili listu učesnika . Ako ste primili obaveštenje da ljudi čekaju, dodirnite ga da biste otvorili listu.

2

Osobe su navedene u okviru "Čekanje da se pridruže" . Tapnite na dugme "Priznaj sve" .

Takođe možete da dodirnete "Priznaj po jednu" na pojedince.