Domaćini i pomoćni domaćini Vebeksa i sastanaka u ličnim sobama će dobiti obaveštenje kada neko bude čekao da se pridruži. Dodirnite obaveštenje da biste otvorili listu učesnika i primili ljude na sastanak. Možeš ih pustiti jednog po jednog, ili sve odjednom.

Na Webex svemirskim sastancima, svi mogu da prime učesnike iz predvorja.

1

Dodirnite da biste otvorili listu učesnika. Ako ste primili obaveštenje da vas ljudi čekaju, dodirnite to da biste otvorili listu.

2

Osobe su navedene pod Čekajući da se pridruže. Dodirnite Primi sve.

Ili dodirnite Priznaj na pojedince jedan po jedan, ako vam je draže.