Domaćini i zadrugari Webex sastanka u ličnoj sobi videće obaveštenje kada neko čeka da se pridruži. Dodirnite obaveštenje da biste otvorili listu učesnika i primili osobe na sastanak. Možete ih pustiti jednog po jednog, ili sve odjednom.

Na Webex svemirskim sastancima, svi mogu da prime učesnike iz hola.

1

Dodirnite Da biste otvorili listu učesnika . Ako ste primili obaveštenje da ljudi čekaju, dodirnite ga da biste otvorili listu.

2

Osobe su navedene u okviru "Čekanje da se pridruže". Tapnite na dugme "Priznaj sve".

Takođe možete da dodirnete "Priznaj po jednu" na pojedince.