Hostiteľom a spoluhostiteľom stretnutí Webex a osobných miestností sa zobrazí upozornenie, keď niekto čaká na pripojenie. Klepnutím na upozornenie otvoríte zoznam účastníkov a prijmete ľudí na stretnutie. Môžete ich pustiť po jednom alebo všetky naraz.

Na vesmírne stretnutia Webex môže každý prijať účastníkov z haly.

1

Klepnite otvoriť Účastník zoznam. Ak ste dostali upozornenie, že ľudia čakajú, klepnutím naň otvoríte zoznam.

2

Ľudia sú uvedení pod Čaká sa na pripojenie . Klepnite Priznať všetko .

Môžete tiež klepnúť Pripustiť na jednotlivcoch jeden po druhom.