Verter og medverter for Webex- og personlige rommøter vil se et varsel når noen venter på å bli med. Trykk på varselet for å åpne deltakerlisten og gi personer adgang til møtet. Du kan slippe dem inn én etter én, eller alle på en gang.

I Webex-rommøter kan alle ta opp deltakere fra lobbyen.

1

Trykk på for å åpne listen Deltaker . Hvis du har mottatt et varsel om at folk venter, trykker du på det for å åpne listen.

2

Personene er oppført under Venter på å bli med . Trykk på Tillat alle .

Eller trykk på Gi inn på enkeltpersoner én etter én, hvis du foretrekker det.