Verts maskiner og-verter for møter for Webex og personlige rom vil se et varsel når noen venter på å bli med. Trykk på varselet for å åpne deltaker listen og admit personer til møtet. Du kan la dem ha én og én, eller alle samtidig.

I Webex space-møter kan alle admit deltakere fra informasjons listen.

1

Trykk for å åpne deltaker listen. Hvis du har mottatt et varsel om at personer venter, trykker du på for å åpne listen.

2

Personene er oppført under venter på å bli med. Trykk på admit alle.

Du kan også tappe admit på én etter en, hvis du foretrekker det.