Push-to-talk spojuje uživatele v různých částech vaší organizace. Můžete například vytvořit seznam zástupců zákaznického servisu, kteří mohou chatovat s Jimem ve skladu pomocí push-to-talk na svých telefonech. Tímto způsobem mohou zástupci rychle chatovat s Jimem o věcech, jako jsou zásoby a plány dodávek.

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé a pak vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

2

Vyberte Volání, přejděte na Advanced Call Settings (Pokročilé nastaveníhovorů) a pak zapněte Push to Talk.

3

Zvolte typ připojení:

  • Jednosměrně– Uživatelé, které přidáte do seznamu Povolení uživatelé , mohou s touto osobou chatovat, ale pouze v jednom směru. Osoba, pro kterou povolíte push-to-talk, nemůže reagovat na osoby v seznamu Povolených uživatelů .
  • Obousměrně – Uživatelé, které přidáte do seznamu Povolený uživatelé , mohou vést obousměrnou konverzaci. Osoba, pro kterou povolíte push-to-talk, může reagovat na osoby v seznamu Povolených uživatelů .
4

Vytvořte seznam Povolený nebo Blokovaní uživatelé a klikněte na tlačítko Uložit.

Dejte lidem v seznamu Povolený uživatel vědět , že můžou používat svůj stolní telefon ke komunikaci s uživateli, kteří mají povolenou funkci push-to-talk. Mohou stisknout *50 a poté zadat příponu osoby, se kterou chtějí používat push-to-talk.

Příklad

Chcete vidět, jak se to dělá? Podívejte se na toto video ukázku , jak nakonfigurovat push-to-talk pro uživatele v Centru řízení.