1

Klepněte na tlačítko Volat na zařízení nebo na domovskou obrazovku dotykového ovladače. Vyberte Poslední.

2

Vyberte hovor, od kterého chcete informace, a klepněte na Další .

3

Klepni na Podrobnosti o hovoru.

Přejeďte prstem nahoru nebo dolů a projděte seznamem.

1

Přejděte do nabídky Hovor a vyberte možnost Nedávné.

2

Vyberte hovor, ze kterého chcete informace odeslat, a klepněte na Další (···).

3

Vyberte možnost Podrobnosti ohovoru .

Přejeďte prstem nahoru nebo dolů a projděte seznamem.

1

Přejděte do nabídky Hovor a vyberte možnost Nedávné. Vyberte hovor, ze kterého chcete informace získat.

2

Vyberte Více a potom Detaily hovoru.

Pro procházení seznamu můžete na dotykovém ovladači přejet prstem nahoru nebo dolů. Nebo pokud používáte dálkový ovladač, pro listování v seznamu stiskněte tlačítka nahoru a dolů na dálkovém ovladači.