1

הקש על הלחצן התקשרות במכשיר שלך או גע במסך הבית של הבקר. בחר 'עדכונים אחרונים'.

2

יש לבחור את השיחה שממנה ברצונך לקבל את המידע וללחוץ על 'מידע נוסף '.

3

יש להקיש על 'פרטי שיחה'.

החלק למעלה או למטה כדי לגלול ברשימה.

1

יש לעבור לתפריט ' שיחה' ולבחור באפשרות 'עדכונים אחרונים'.

2

יש לבחור את השיחה שממנה ברצונך לקבל את המידע וללחוץ על 'מידע נוסף'(···).

3

בחר פרטי שיחה.

החלק למעלה או למטה כדי לגלול ברשימה.

1

יש לעבור לתפריט ' שיחה' ולבחור באפשרות 'עדכונים אחרונים'. יש לבחור את השיחה שממנה ברצונך לקבל את המידע.

2

לבחור באפשרות ' עוד ' ולאחר מכן באפשרות 'פרטי חיוג'.

באפשרותך להחליק מעלה או מטה על בקר המגע כדי לגלול ברשימה. לחלופין, אם אתם משתמשים בשלט רחוק, לחצו על הכפתורים למעלה ולמטה בשלט כדי לגלול ברשימה.