1

Stuknij w Połączenie na urządzeniu lub na ekranie głównym kontrolera dotykowego. Wybierz opcję Ostatnie.

2

Wybierz połączenie, z którego chcesz uzyskać informacje, i dotknij Więcej .

3

Uzyskiwać Szczegóły połączenia.

Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewinąć listę.

1

Przejdź do menu Połączenie i wybierz Ostatnie .

2

Wybierz połączenie, z którego chcesz uzyskać informacje, i dotknij opcji Więcej (···).

3

Wybierz szczegóły połączenia.

Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewinąć listę.

1

Przejdź do menu Połączenie i wybierz Ostatnie . Wybierz połączenie, z którego chcesz uzyskać informacje.

2

Wybierz Więcej i wtedy Szczegóły połączenia.

Możesz przesuwać palcem w górę lub w dół na kontrolerze dotykowym, aby przewijać listę. Lub, jeśli używasz pilota, naciskaj przyciski w górę iw dół na pilocie, aby przewijać listę.