1

Trykk på Anrop knappen på enheten eller berøringskontrollerens startskjerm. Velg Nylige.

2

Velg samtalen du vil ha informasjonen fra, og trykk på Mer .

3

Trykk på Ring detaljer.

Sveip opp eller ned for å bla gjennom listen.

1

Gå til Ring-menyen, og velg Nylige.

2

Velg anropet du vil ha informasjonen fra, og trykk på Mer (···).

3

Velg Anropsdetaljer.

Sveip opp eller ned for å bla gjennom listen.

1

Gå til Ring-menyen, og velg Nylige. Velg anropet du vil ha informasjonen fra.

2

Å velge Mer og så Ring detaljer.

Du kan sveipe opp eller ned på Touch-kontrolleren for å bla gjennom listen. Eller, hvis du bruker en fjernkontroll, trykk på opp- og ned-knappene på fjernkontrollen for å bla gjennom listen.