1

Tryck på samtalsknappen på din enhet eller pekkontrollens startskärm. Välj senaste.

2

Välj det samtal som du vill ha informationen från och tryck på Mer .

3

Knacka på Samtalsinformation.

Svep uppåt eller nedåt för att bläddra igenom listan.

1

Gå till menyn Samtal och välj Senaste .

2

Välj det samtal som du vill ha informationen från och knacka på Mer (···).

3

Välj Samtalsinformation.

Svep uppåt eller nedåt för att bläddra igenom listan.

1

Gå till menyn Samtal och välj Senaste . Välj det samtal som du vill att informationen från.

2

Välj Mer och sedan Samtalsinformation.

Du kan svepa uppåt eller nedåt på din pekenhet för att bläddra igenom listan. Eller, om du använder en fjärrkontroll, tryck på upp- och nerknapparna på fjärrkontrollen för att bläddra igenom listan.