1

Dodirnite dugme Call (Pozovi) na uređaju ili dodirnite početni ekran kontrolera. Izaberite nedavne.

2

Izaberite poziv iz koga želite informacije i dodirnite Više .

3

Dodirnite Detalji poziva.

Prevucite nagore ili nadole da biste prešli listu.

1

Idite u meni "Poziv" i izaberite stavku "Nedavne".

2

Izaberite poziv iz kojeg želite informacije i dodirnite Još (····).

3

Izaberite detalje poziva.

Prevucite nagore ili nadole da biste prešli listu.

1

Idite u meni "Poziv" i izaberite stavku "Nedavne". Izaberite poziv iz kojeg želite informacije.

2

Izaberite Više, a zatim Pozovite detalje.

Možete da prevučete nagore ili nadole na kontroleru Touch da biste prelistali listu. Ili, ako koristite daljinski upravljač, pritisnite dugmad gore i dole na daljinskom upravljaču da biste prelistali listu.