Oversigt

Du kan angive, hvor længe en Webex-app til webbrugerens session kan forblive inaktiv, før de bliver logget af. Dette gælder for webbrugere via netværks- og uden for netværkets Webex-app.

Du kan vælge forskellige timeouts for inaktive for webbrugere via Webex-appen i eller uden for netværket. Uden for netværket er brugere, der betragtes som ikke-tilsluttede til din organisations netværk. I netværksbrugere er brugere, der betragtes som tilsluttet til din organisations netværk.

Slå timeout for inaktiv session til for ikke-netværksbrugere er de eneste trin, der er påkrævet, hvis du vil bruge én timeout for inaktiv session for alle brugere i din organisation.

Hvis du indtaster en gyldig ressourcedeling på tværs af oprindelse (CORS), kan du angive forskellige timeouts for inaktive sessioner for brugere af netværk og uden for netværket.

De tilgængelige værdier, som du kan indstille for en timeout ved inaktivitet, er:

  • 0— Der er ingen timeout og sessioner forbliver åbne, før brugeren logger ud.

  • 30 minutter.

  • 1 time. Dette er standardværdien for brugere af i og uden for netværket.

  • 2 timer.

  • 4 timer.

  • 8 timer.

  • 12 timer.

Slå timeout for inaktiv session til for webbrugeres deaktiverede Webex-netværksapp

Dette er den eneste opgave, hvis du vil anvende én timeout for inaktiv session for alle brugere i din organisation.

1

I kundevisningen i skal https://admin.webex.comdu gå til Organisationsindstillinger og rulle ned til afsnittet Timeouts, der er inaktiv.

2

Tænd for kontakten under Timeout for inaktiv Webex-webklient.

3

Under Netværk skal du vælge dentid, der uden for Webex-appen til webbrugere via netværket kan forblive inaktiv.

Slå timeout for inaktiv session til for Webex-webbrugere via netværk

1

I kundevisningen i skal https://admin.webex.comdu gå til Organisationsindstillinger og rulle ned til afsnittet Timeouts, der er inaktiv.

2

Tænd for kontakten under Timeout for inaktiv Webex-webklient.

3

Indtast en URL-adresse, der tillader CORS-anmodninger fra team.webex.com.

4

Herunder På netværk skal du vælge dentid, som Webex-appen til webbrugere via netværket kan forblive inaktiv.

Test for brugere af netværk

CORS er en tjeneste, der tillader din webserver at levere ressourcer til websteder uden for dit domæne. Når brugere logger ind på teams.webex.com , bliver deres browser underrettet om at lave en CORS-anmodning til den URL-adresse, du angiver. Hvis det lykkes at anmode om det, viser den, at de findes i dit netværk. Hvis anmodningen mislykkes, teams.webex.com dem, som om de er uden for dit netværk.

Hvis du vælger timeout for inaktive sessioner for webbrugere i netværkets Webex-app, skal du angive en URL-adresse for en webserver inden for dit netværk, der tillader CORS-anmodninger fra teams.webex.com. Denne webserver kan ikke tilgås fra det offentlige internet.


CORS URL-adresser er følsom for store og små bogstaver.

Dit CORS-websted skal tillade deling med teams.webex.com. Her er et eksempel på acceptable CORS-poster i den pågældende servers konfiguration:
access-control-allow-origin: teams.webex.com
eller
access-control-allow-origin: *
Du kan bruge værktøjer som postbud til at kontrollere eller bekræfte access-control-allow-allow-origin-indstillingen eller denne kommando:
curl -H "Origin: https://teams.webex.com" --verbose {your_CORS-enabled-site_Url}  2>&1 | grep "access-control-allow-origin" 

Hvis den URL-adresse, du indtaster, ikke tillader CORS-adgang med teams.webex.com, mislykkes test for netværksforbindelse, og brugere vil blive bestemt til at være uden for netværket, selvom de er tilsluttet din organisations netværk.


Det er valgfrit at konfigurere en CORS-URL.

Hvis du aktiverer timeout ved inaktivitet for netværksbrugere, og du ikke angiver en CORS-URL-adresse, eller hvis CORS-URL'en mislykkes, mislykkes test for netværksforbindelse, vil den varighed, du vælger for brugere uden for netværket, blive anvendt i netværksbrugere.

For yderligere oplysninger om tilføjelse af CORS-support til din server, se: https://enable-cors.org/server.html.