Genel Bakış

Web kullanıcı oturumu Webex için Uygulamanın oturumları başlamadan önce boşta kalabilirsiniz. Bu durum, web kullanıcıları için ağ ve Webex uygulama için geçerlidir.

Web kullanıcıları için ağ veya ağ dışı Webex farklı boşta kalma zaman aşımı seçebilirsiniz. Ağ dışı kullanıcılar, organizasyonnizin ağına bağlı değil olarak görülen kullanıcılardır. Ağ kullanıcıları, organizasyonnizin ağına bağlı olarak görülen kullanıcılardır.

Ağ Dışı Kullanıcılar için Boşta Oturum Zaman Aşımını aç, eğer kuruluştaki tüm kullanıcılar için tek boşta kalma oturum zaman aşımını kullanmaksanız gereken tek adımdır.

Geçerli bir çapraz kaynak paylaşımı (CORS) girersiniz, ağ ve ağ dışı kullanıcılar için farklı boşta kalma oturum zaman aşımı belirtebilirsiniz.

Boşta kalma zaman aşımı için ayar bırakabilirsiniz kullanılabilir değerler:

  • 0- Kullanıcı zaman aşımı oturumu zaman aşımı oturumlar açık kalır.

  • 30 dakika.

  • 1 saat. Bu, Ağ Dışı ve Ağ Dışı kullanıcıları için varsayılan değerdir.

  • 2 saat.

  • 4 saat.

  • 8 saat.

  • 12 saat.

Web Kullanıcıları için Ağ Tabanlı Toplantı Uygulamasını Kapatmak Webex Oturum Zaman Aşımını Açma

Bir boşta oturum zaman aşımının organizasyontaki tüm kullanıcılara uygulanırsa gerekli olan tek görev bu olur.

1

bölümündeki müşteri https://admin.webex.comgörünümünden, Kuruluş Ayarları bölümüne gidin ve Boşta Kalma Zaman Aşımı bölümüne kaydırın.

2

Web istemcisi boşta kalma zaman aşımının Webex anahtarıaçık.

3

dışıseçeneği altında, Web kullanıcıları için ağ bağlantısı Webex Uygulamanın boşta kal kalacağı süreyi seçin.

Web Kullanıcıları için Ağ Tabanlı Toplantı uygulamasında Webex Oturum Zaman Aşımını Açma

1

bölümündeki müşteri https://admin.webex.comgörünümünden, Kuruluş Ayarları bölümüne gidin ve Boşta Kalma Zaman Aşımı bölümüne kaydırın.

2

Web istemcisi boşta kalma zaman aşımının Webex anahtarıaçık.

3

siteden CORS isteklerine izin veren bir URL team.webex.com.

4

Üzerindealtında, Web kullanıcıları için ağ ve Webex uygulamasının boşta kal kalacağı süreyi seçin.

Ağ Kullanıcıları için Test

CORS, web sunucunun etki alanınız dışındaki web sitelerine kaynaklar sağlamasini sağlayan bir hizmettir. Kullanıcılar teams.webex.com. Ardından tarayıcıları, sağlamakta olduğu URL'ye CORS isteğinde bulundurarak bildirilecektir. Bu istek başarılı olursa ağda olduklarını gösterir. İstek başarısız olursa, teams.webex.com onları ağınız dışı olarak kabul eder.

Web kullanıcıları için ağ bağlantısı Webex Uygulamasında boşta kalma oturum zaman aşımı seçersiniz, ardından web kullanıcılarından CORS isteklerine izin veren ağ bir web sunucusu için bir URL teams.webex.com. Bu web sunucusuna genel internetten erişilemiyor.


CORS URL'leri büyük/harfe duyarlıdır.

CORS sitenizin, her kullanıcıyla paylaşıma izin teams.webex.com. Sunucunun yapılandırmasında kabul edilebilir CORS girişlerine bir örnek olarak:
access-control-allow-origin: teams.webex.com
veya
access-control-allow-origin: *
Postacı gibi araçları kullanarak erişim kontrolü-erişim denetimi-izin ver-kaynağı ayarını ya da bu komutunu kontrol etmek için ya da doğrulaabilirsiniz:
curl -H "Origin: https://teams.webex.com" --verbose {your_CORS-enabled-site_Url}  2>&1 | grep "access-control-allow-origin" 

Girersiniz URL, teams.webex.com ile CORS erişimine izin vermezse ağ bağlantısı testi başarısız olur ve kullanıcılar, organizasyon ağına bağlı olsalar bile ağ dışı olacak şekilde belirlenir.


CORS URL'sinin yapılandırılması isteğe bağlıdır.

Ağ kullanıcıları için boşta kalma zaman aşımını etkinleştirir ve CORS URL'si sağlamazsanız veya CORS URL'si ağ bağlantı testini başarısız olursa ağ kullanıcıları için seç seçeneğiniz süre ağ kullanıcılarına uygulanır.

Sunucunuza CORS desteği ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz.: https://enable-cors.org/server.html.