Pregled

Možete da navedete koliko dugo Webex aplikacija za sesiju Veb korisnika može da ostane u nuspromeni pre nego što se odjaše. Ovo se odnosi na mrežnu i isključenu mrežnu Webex aplikaciju za Veb korisnike.

Možete odabrati različita vremenska osmatrača u levku ili van mreže Webex app za Veb korisnike. Korisnici van mreže su korisnici za koje se smatra da nisu povezani sa mrežom vaše organizacije. Kod mrežnih korisnika su korisnici za koje se smatra da su povezani sa mrežom vaše organizacije.

Uključivanje vremenskog rasporeda sesije u nudli za korisnike mreže su jedini koraci koji su potrebni ako želite da koristite jedno vremensko vreme sesije u levka za sve korisnike u organizaciji.

Ako unesete važeće deljenje resursa izdvojenog porekla (CORS), možete da navedete različita vremenska osmatrača sesije u ponedeljak za korisnike mreže i van mreže.

Dostupne vrednosti koje možete postaviti za vremensko vreme u nusu su:

  • 0– Nema vremenskog perioda i sesije ostaju otvorene dok se korisnik ne odjavi.

  • 30 minuta.

  • 1 sat. Ovo je podrazumevana vrednost za korisnike mreže "U mreži" i "Van njega".

  • Dva sata.

  • 4 sata.

  • 8 sati.

  • 12 sati.

Uključivanje vremenskog odlaska sesije u levku za aplikaciju "Vebeks mreže" za Webex korisnike mreže

Ovo je jedini zadatak koji je neophodan ako želite da se jedno vremensko vreme sesije u levka primeni na sve korisnike u vašoj organizaciji.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu , idite na opciju "Postavkeorganizacije" i pomerite se do odeljka "Vremenska osmatrač vremena u nudli".

2

Uključite prekidač ispod vremenskog tajmauta Webex Web klijenta u ponedeljak.

3

Ispod mrežeizaberite vreme koje van mrežne Webex aplikacije za Webex korisnike može da ostane u nuspromeni.

Uključivanje vremenskog odlaska sesije u ponedeljak u aplikaciji Mrežni Webex za Web korisnike

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu , idite na opciju "Postavkeorganizacije" i pomerite se do odeljka "Vremenska osmatrač vremena u nudli".

2

Uključite prekidač ispod vremenskog tajmauta Webex Web klijenta u ponedeljak.

3

Unesite URL adresu koja dozvoljava CORS zahteve od team.webex.com.

4

U nastavku namreži izaberite vreme koje u aplikaciji Network Webex za Web korisnike može da ostane u nuspromeni.

Testiranje na korisnike mreže

CORS je usluga koja omogućava vašem Web serveru da obezbedi resurse Veb lokacijama izvan vašeg domena. Kada se korisnici prijave teams.webex.com , pregledač će biti obavešten da zatražiCORS URL adresu koju ste obezbedili. Ako taj zahtev uspe, pokazuje da se oni naći u mreži. Ako zahtev ne uspe, teams.webex.com tretira kao da su van vaše mreže.

Ako izaberete vremensko osmatračnici sesije u mrežnoj Webex aplikaciji za veb korisnike, morate da obezbedite URL adresu veb servera unutar mreže koja dozvoljava CORS zahteve od teams.webex.com. Nije moguće pristupiti ovom Web serveru sa javnog Interneta.


CORS URL adrese su osetljive na mala i velika slova.

Vaša CORS lokacija mora da dozvoli deljenje sa teams.webex.com. Evo primera prihvatljivih CORS stavki u konfiguraciji tog servera:
access-control-allow-origin: teams.webex.com
ili
access-control-allow-origin: *
Alatke kao što je poštar možete da koristite da biste proverili ili proverili postavku porekla kontrole pristupa ili ovu komandu uvijanja:
curl -H "Origin: https://teams.webex.com" --verbose {your_CORS-enabled-site_Url}  2>&1 | grep "access-control-allow-origin" 

Ako URL adresa koju unesete ne dozvoljava CORS pristup sa sistemom teams.webex.com onda test mrežne veze ne uspe i biće utvrđeno da su korisnici van mreže, čak i ako su povezani sa mrežom vaše organizacije.


Konfigurisanje CORS URL adrese je opcionalno.

Ako omogućite vremensko vreme u ponedeljak za korisnike mreže i ne obezbedite CORS URL adresu ili CORS URL ne uspe na testu mrežne veze, trajanje koje izaberete za korisnike mreže biće primenjeno kod mrežnih korisnika.

Više informacija o dodavanju CORS podrške serveru potražite u članku: https://enable-cors.org/server.html.