Overzicht

U kunt opgeven hoe lang een Webex-app voor een sessie van een webgebruiker inactief mag blijven voordat deze wordt afmeld. Dit is van toepassing op de Webex-app binnen en buiten het netwerk voor webgebruikers.

U kunt voor webgebruikers verschillende time-outs voor in- of uitschakelen voor de Webex-app op het netwerk kiezen. Off-netwerkgebruikers zijn gebruikers die worden beschouwd als niet verbonden met het netwerk van uw organisatie. In netwerkgebruikers zijn gebruikers die worden beschouwd als verbonden met het netwerk van uw organisatie.

De enige stappen die vereist zijn om de time-out van een niet-actieve sessie in te schakelen voor alle gebruikers in uw organisatie, zijn de enige stappen die u nodig hebt om de time-out van één inactieve sessie te gebruiken.

Als u een geldig CORS-(cross-origin resource sharing) gebruikt, kunt u andere time-outs voor inactieve sessies opgeven voor netwerk- en netwerkgebruikers.

De beschikbare waarden die u kunt instellen voor een time-out inactief zijn:

  • 0— Er zijn geen time-out en sessies blijven geopend totdat de gebruiker zich af- of aftekent.

  • 30 minuten.

  • 1 uur. Dit is de standaardwaarde voor gebruikers van het in- en uitgeschakelde netwerk.

  • 2 uur.

  • 4 uur.

  • 8 uur.

  • 12 uur.

Time-out van sessie niet-actief in schakelen voor de Webex-app van het netwerk voor webgebruikers

Dit is de enige taak die nodig is als u wilt dat een time-out voor een inactieve sessie wordt toegepast op alle gebruikers in uw organisatie.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Organisatie-instellingenen blader naar het gedeelte Time-outs bij inactief.

2

Schakel de switch onder time-out bij inactieve Webex-webclientin.

3

Onder Netwerk uitgeschakeld, selecteert u hoe lang webgebruikers buiten het netwerk de Webex-app kunnen blijven inactief.

Time-out van sessie inactief inden voor Webex-app voor webgebruikers in het netwerk

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Organisatie-instellingenen blader naar het gedeelte Time-outs bij inactief.

2

Schakel de switch onder time-out bij inactieve Webex-webclientin.

3

Voer een URL in waarmee CORS-aanvragen van gebruikers team.webex.com.

4

Selecteer bij Netwerk de tijd dat webgebruikers in de Webex-app van het netwerk inactief kunnen blijven.

Testen voor in netwerkgebruikers

CORS is een service waarmee uw webserver resources kan bieden aan websites buiten uw domein. Wanneer gebruikers zich aanmelden bij teams.webex.com , wordt hun browser geïnformeerd dat ze een CORS-verzoek moeten indienen bij de URL die u hebtopgegeven. Als de aanvraag slaagt, geeft u aan dat ze zich in uw netwerk hebben aangesloten. Als het verzoek mislukt, teams.webex.com ze alsof ze niet bij uw netwerk zijn.

Als u voor een time-out van een inactieve sessie in de Webex-app voor webgebruikers inactief selecteert, moet u een URL opgeven voor een webserver in uw netwerk waarmee CORS-aanvragen van gebruikersteams.webex.com. Deze webserver is niet toegankelijk via het openbare internet.


CORS-URL's zijn casegevoelig.

Uw CORS-site moet delen met gebruikers teams.webex.com. Hier is een voorbeeld van acceptabele CORS-vermeldingen in de configuratie van die server:
access-control-allow-origin: teams.webex.com
of
access-control-allow-origin: *
U kunt met hulpmiddelen als postman de instelling voor toegangsbeheer of deze opdracht controleren of verifiëren:
curl -H "Origin: https://teams.webex.com" --verbose {your_CORS-enabled-site_Url}  2>&1 | grep "access-control-allow-origin" 

Als de URL die u opgeeft geen CORS-toegang toestaat met teams.webex.com mislukt de test in de netwerkverbinding en wordt vastgesteld dat gebruikers buiten het netwerk zijn, zelfs als ze zijn verbonden met het netwerk van uw organisatie.


Het configureren van een CORS-URL is optioneel.

Als u de time-out voor inactieve verbindingen inschakelen voor netwerkgebruikers en geen CORS-URL opgeeft of als de CORS-URL niet voldoet aan de test voor de netwerkverbinding, wordt de duur die u selecteert voor niet-netwerkgebruikers toegepast op de netwerkgebruikers.

Voor meer informatie over het toevoegen van CORS-ondersteuning aan uw server, zie: https://enable-cors.org/server.html.