Kunne du ikke finde installationsvejledningen i kassen? Du kan finde dem her:

Start samarbejde

Du kan bruge mobilenheden, Touch 10-controlleren eller fjernbetjeningen til at foretage opkald på din -lokaleenhed. SX10 og SX20 leveres med en fjernbetjening. Lokaleenheder i Room Kit-, SX80- og MX-serien leveres med en Touch 10-controller. Du kan bruge den integrerede touchskærm på DX70 og DX80.

Kameraindstillinger

Før du ringer op, kan det være en god ide at kontrollere din selvvisning for at se, hvordan du ser ud. Gå til kameraikonet på startskærmen, og juster kamerapositionen efter behov.

På Room Kits er kameraet fastgjort, og kameraet sporer automatisk taleren. Kameraet finder den bedste visning af lokalet, baseret på antallet af deltagere. Du kan vippe kameraet manuelt for at justere det til det korrekte udgangspunkt.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se artiklerne om kameraindstillinger vedrørende Åbn og juster selvvisning.

Cisco Webex Teams-appen opretter automatisk forbindelse til din enhed

Når du er i et lokale med en Cisco Webex Room-enhed, opretter din Webex-app automatisk forbindelse til den. Når forbindelsen er oprettet, kan du bruge appen til at foretage opkald på lokaleenheden eller bordenheden og dele din skærm trådløst.

Du kan se, om app, er forbundet, når enhedens navn vises på rumlisten. På skrivebordsappen er de nederst på rumlisten. Enheder vises øverst på listen i din mobilapp. Vælg navnet på enheden og Del skærm for at begynde at dele dit skrivebord med andre.Slå automatisk forbindelse til på din app, hvis den er slået fra. Du kan finde den under Præferencer i din skrivebordsapp og under Avancerede indstillinger i din mobilapp.

Når du slukker for appen eller forlader lokalet, afbrydes forbindelsen mellem appen og enheden. Afbrydelsen af forbindelsen kan tage op til to minutter.

Appen registrerer enheder ved at lytte efter et ultralydssignal eller ved at registrere enheder i nærheden på grundlag af Wi-Fi-oplysninger. Wi-Fi-registrering virker, hvis Webex-administratoren har aktiveret den.

Appen, og tilslutning til en lokale- eller bordenhed, fungerer både med Windows og Mac samt de fleste Android- og iOS-enheder.


  • Slå automatisk forbindelse til på din app, hvis den er slået fra. Du kan finde den under Præferencer i din Mac- og Windows-app og under Avancerede indstillinger i din iPhone-, iPad- og Android-app.

  • Tillad optagelse på din iPhone-, iPad og- Android-enhed.

  • For at den automatiske tilslutning kan fungere, må du kun have én lokale- eller bordenhed, som bruger ultralyd, i et lokale.

Foretag opkald

Du kan starte opkald ved hjælp af din fjernbetjeningen, Touch 10-controller eller fra din forbundne Webex-app.

Når Webex-appen er forbundet med din lokale- eller bordenhed, kan du bruge den til at starte og modtage opkald. Start et opkald ved at trykke på ikonet Videoopkald i et rum eller ved at bruge menuen Opkald til at finde dine kontakter.

Du kan overføre opkald fra din Webex-app på din enhed, når du er på farten. Når du er tæt på en lokale- eller bordenhed, og din app opretter forbindelse til den, skal du blot stryge nedad på opkaldsskærmen for at overføre opkaldet fra din app til enheden. Når du stryger på opkaldsskærmen, overføres opkaldet fra en lokaleenhed tilbage til din app. For yderligere oplysninger, se artiklen Foretag opkald på lokaleenheder med appen.

Du kan foretage opkald med en fjernbetjening eller en Touch 10 ved at åbne menuen Opkald fra startskærmen. Du kan enten søge efter kontakter i din adressebog eller bruge en videoadresse til at foretage et opkald. Start og afslut opkald med knapperne Opkald og Afslut. Eller du kan bruge de røde og grønne knapper på fjernbetjeningen.

Du kan få flere oplysninger i artiklerne Foretag opkald med touch-controlleren og Foretag opkald med fjernbetjeningen.

Del indhold på din lokale- eller bordenhed

Du kan bruge din enhed til at dele indhold både lokalt i dit mødelokale og i opkald med fjerndeltagere. Du kan dele forbindelsen fra din bærbare computer til lokalenhed med et HDMI- eller VGA-kabel, eller du kan bruge din parrede Webex-skrivebordsapp til Windows og Mac til at dele trådløst.

Få flere oplysninger i artiklen Del indhold på lokale- og bordenheder.