Fant du ikke installasjonsveiledningen i esken? Du finner dem her:

Starte samarbeid

For å foreta samtaler på romenheten, kan du bruke mobilenheten, Touch 10-kontrollen eller fjernkontrollen. SX10 og SX20 leveres med en fjernkontroll. Romenheter i Room Kit, SX80- og MX-serien leveres med en Touch 10-kontroll. På DX70-og DX80 kan du bruke den integrerte berøringsskjermen.

Kamerainnstillinger

Før du ringer, kan du gjerne sjekke egenvisningen for å se hvordan du ser ut. Naviger til kamera-ikonet på hjemskjermen, og juster kameraposisjonen etter behov.

I Room Kits er kameraet låst og følger automatisk den som snakker. Kameraet finner den beste oversikten over rommet basert på antall deltakere. Du kan vippe kameraet manuelt for å justere det til det riktige startpunktet.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artiklene om kamerainnstillinger for Tilgang til å justere egenvisning.

Cisco Webex Teams-appen kobler seg automatisk til enheten din

Når du er i et rom med en Cisco Webex Room-enhet, kobler Webex-appen seg automatisk til den. Så snart tilkoblingen er etablert, kan du bruke appen for å foreta oppringninger med romsystemet og dele skjermen trådløst.

Du kan se om appen er tilkoblet, når enhetsnavnet vises på områdelisten din. I appen på skrivebordet er de nederst i områdelisten. I mobilappen vises enhetene øverst på listen. Velg enhetsnavnet og del skjermen for å begynne å dele skrivebordet med andre.Slå på automatisk tilkobling i appen hvis den er slått av. Du finner den under Preferanser i appen for stasjonær datamaskin, og under avanserte innstillinger i mobilappen.

Når du slår av appen eller forlater rommet, blir appen din frakoblet romsystemet. Det kan ta opptil to minutter å koble fra.

Appen oppdager enheter ved å lytte etter et ultralydsignal, eller ved å oppdage nærliggende enheter basert på Wi-Fi-informasjon. Wi-Fi Discovery fungerer hvis Webex administrator har aktivert den.

Appen, og tilkobling til et rom- eller skrivebordsystem, fungerer med både Windows og Mac og de fleste Android- og iOS-enheter.


  • Slå på automatisk tilkobling i appen hvis den er slått av. Du finner den under Preferanser på Mac- og Windows-appen, og under avanserte innstillinger for iPhone-, iPad-og Android-appen.

  • Tillat innspilling på iPhone-, iPad- og Android-enhet.

  • For at tilkoblingen skal fungere, kan du bare ha én romenhet som bruker ultralyd i et rom.

Ringe

Du kan starte samtalene dine ved hjelp av fjernkontrollen, Touch 10-kontrollen eller fra den tilkoblede Webex-appen.

Når Webex-appen er koblet med rom- eller skrivebordsystemet, kan du bruke det til å starte og motta samtaler. Start en samtale ved å trykke på ikonet for videosamtale i et område, eller bruk Ring-menyen for å finne kontaktene dine.

Du kan overføre anrop fra Webex-appen til enheten når du er på farten. Når du er i nærheten av en rom- eller en skrivebordsenhet, og appen kobler til det, kan du bare sveipe anropsskjermen ned for å overføre samtalen fra appen til enheten. Sveiper du opp i samtaleskjermbildet overføres samtalen fra en romenhet tilbake til mobilenheten din. For flere detaljer, kan du se artikkelen Ringe med appen fra romenheter.

Hvis du vil foreta anrop ved hjelp av en fjernkontroll eller Touch 10, åpner du Ring-menyen fra startskjermen. Du kan søke etter kontakter i kontaktlisten eller bruke en videoadresse for å ringe. Start og avslutt samtaler med Ring- og Avslutt-tastene. Eller du kan bruke røde og grønne knapper på fjernkontrollen.

For flere detaljer, kan du se artiklene Ringe med Touch-kontrollen og Ringe med fjernkontrollen.

Dele innhold på rom- eller skrivebordenheten din

Du kan bruke enheten til å dele innhold, både lokalt på møterommet og i samtaler med eksterne deltakere. Du kan dele koblingen fra den bærbare PC-en med romenheten med en HDMI- eller VGA-kabel, eller du kan bruke den sammenkoblede Webex-skrivebordsappen for Windows og Mac til å dele trådløst.

For flere detaljer, kan du se artikkelen Dele innhold og skrivebordenheter.