Digital skiltning er tilgængelig for Cisco Webex Boards, Desk Pros og enheder i Room-serien.

Læs Bedste praksisser for brug af webprogrammet for at få mere at vide om de understøttede funktioner og begrænsninger for webprogrammet. Hvis du støder på et problem med en webside, kan du se i afsnittet Fejlfinding.

Konfigurer digital skiltning direkte fra Cisco Webex Control Hub

Du kan få vist webindholdet på hele skærmen på din Webex Board, Desk Pro eller enhed i Room-serien. Digital skiltning gør det muligt at få websider vist på skærmen, når enheden er i halvvågen tilstand. Bemærk, at hvis enheden har en brugerdefineret baggrund, er det ikke muligt at gå i tilstanden halv vækning. Sørg for at deaktivere den, hvis du vil konfigurere digitalt skilt.

Muligheden for at aktivere digital skiltning kan konfigureres via Cisco Webex Control Hub.

1

Gå til kundevisningen på https://admin.webex.com, gå til siden Enheder, og klik på din enhed på listen.


 

Vælg flere enheder, hvis du vil konfigurere digitalt skiltning på flere enheder, og klik på Rediger konfigurationer i værktøjslinjen.

2

Klik på Digital skiltning under Konfigurationer i panelet, der åbner til højre.

3

Angiv URL'en for den webside, du ønsker at få vist, og slå Interaktivitet til eller fra. Bemærk, at den interaktive tilstand kun fungerer på Webex-områderne. Slå funktionen Aktivér digital skiltning til/fra.

4

Vælg Gem.

Som standard vises websiden i 120 min, før enheden går i standbytilstand.

Konfigurer digital skiltning fra webportalen

Du kan også aktivere digital skiltning i enhedens webportal, hvor du kan konfigurere flere konfigurationer. Læs artiklen Avancerede indstillinger for at se, hvordan du kan få adgang til den. Bemærk, at hvis enheden har en brugerdefineret baggrund, er det ikke muligt at gå i tilstanden halv vækning. Sørg for at deaktivere den, hvis du vil konfigurere digitalt skilt.

Gå til menuen til venstre, og vælg Indstillinger Gå til Konfigurationer, og vælg følgende:

  • Webprogram > TIlstand: Vælg Til for at aktivere webprogrammet.

  • Webprogram > Fjernfejlfinding: Fjernfejlfinding gør det muligt at køre Chrome-udviklerkonsollen på din bærbare computer. Sørg for at slå Fjernfejlfinding Fra efter brug. Læs artiklen om fejlfinding for at få flere oplysninger.

Brug derefter følgende konfigurationer for at konfigurere digital skiltning:

  • Standby > Skiltning > Lyd: Lyden er slået fra som standard, men du kan slå den til ved at bruge denne konfiguration. Lydstyrken følger lydstyrkeindstillingen for videosystemet.

  • Standby > Skiltning > Interaktiv tilstand: Vælg Interaktiv, hvis du vil aktivere muligheden for at interagere med websiden. Hvis du vælger ikke-interaktivt, vil brugerne blive ført tilbage til startskærmen, når du trykker på et sted på websiden.

  • Standby > Skiltning > TIlstand: Slå til for at aktivere webvisningen.

  • Standby > Skiltning > Opdateringsinterval: Webvisningen opdateres hvert N. sekund. Denne indstilling er nyttig for websider, der ikke kan opdatere sig selv. Det anbefales ikke at bruge denne indstilling med den interaktive tilstand.

  • Skiltning > URL: Angiv URL-adressen for den webside, du vil vise på skærmen.

Da websiden vises på din skærm, før enheden går i standbytilstand, kan det være en god ide at konfigurere følgende standbykonfigurationer:

  • Standby > Kontrol: Slå indstillingen til, for at få enheden til at gå i standbytilstand, når der er timeout for standardforsinkelse. Når den er deaktiveret, går enheden ikke i standbytilstand.

  • Standby > Forsinkelse > 120: Definer, hvor længe (i minutter) enheden venter, før den går i standbytilstand. Vi anbefaler, at du indstiller timeren til 120.

  • Standby > Aktivér ved registrering af bevægelse: Hvis den er slået fra, er indstillingen til aktivering ved registrering af bevægelse slået fra. Hvis indstillingen er indstillet til aktiveret, vågner systemet automatisk fra standby, når folk går ind i lokalet.