Цифровите обозначения са налични за устройства със Cisco Webex Boards, Desk Pros и Room Series.

Прочетете Най-добри практики за използване на уеб търсачка, за да научите повече за поддържаните функции и ограничения на уеб търсачката. Ако срещнете проблем с уеб страница, проверете раздела Отстраняване на неизправности.

Настройване на цифровите обозначения директно от Cisco Webex Control Hub

Можете да показвате уеб съдържание на цял екран на вашето устройство с Webex Board, Desk Pro или Room Series. Цифровите обозначения ви позволяват да накарате уеб страниците да се показват на екрана ви, когато устройството ви е в полусъбудено състояние. Имайте предвид, че ако устройството ви има персонализиран тапет, то не е в състояние да влезе в полусъбудено състояние. Не забравяйте да го деактивирате, ако искате да настроите цифровите обозначения.

Опцията за активиране на цифровите обозначения може да бъде конфигурирана чрез Cisco Webex Control Hub.

1

От потребителския изглед в https://admin.webex.com отидете в страницата на устройствата и щракнете върху вашето устройство в списъка.


 

Изберете няколко устройства, ако искате да настроите цифрови обозначения на няколко устройства и щракнете върху Edit Configurations (Редактиране на конфигурации) в лентата с инструменти.

2

Щракнете върху Digital signage (Цифрови обозначения) в Configurations (Конфигурации) на екрана, който се отваря вдясно.

3

Въведете URL адреса на уеб страницата, която искате да се покаже, и включете или изключете Конфигурации (Интерактивността). Имайте предвид, че интерактивният режим работи само на табла на Webex. Включване на Активиране на цифровите обозначения.

4

Изберете Save (Записване).

По подразбиране уеб страницата се показва за 120 минути, преди устройството да влезе в режим на готовност.

Настройване на цифровите обозначения от Web Portal

Можете също да активирате цифровите обозначения от уеб портала на устройството, където можете да настроите повече конфигурации. Прочетете статията Разширени настройки за повече информация как да осъществите достъп до нея. Имайте предвид, че ако устройството ви има персонализиран тапет, то не е в състояние да влезе в полусъбудено състояние. Не забравяйте да го деактивирате, ако искате да настроите цифровите обозначения.

Първо изберете Settings (Настройки) от менюто вляво. От Configurations (Конфигурации) изберете следното:

  • WebEngine > Mode (Режим): Изберете On (Вкл.), за да активирате уеб търсачката.

  • WebEngine > RemoteDebugging: RemoteDebugging ви позволява да стартирате конзолата за разработчици на Chrome на лаптопа си. Не забравяйте да изключите RemoteDebugging след използване. За повече информация прочетете статията Отстраняване на неизправности.

След това използвайте следните конфигурации, за да настроите цифровите обозначения:

  • Standby (Режим на готовност) > Signage (Обозначения) > Audio (Аудио): Аудиото е изключено по подразбиране, но можете да го включите с помощта на тази конфигурация. Силата на звука следва настройката на силата на звука на видео системата.

  • Standby (Режим на готовност) > Signage (Обозначения) > InteractiveMode: Изберете интерактивен, ако искате да активирате възможността за взаимодействие с уеб страницата. Като изберат NonInteractive, потребителите ще бъдат върнати към началния екран, когато докоснат нещо на уеб страницата.

  • Standby (Режим на готовност) > Signage (Обозначения) > Mode (Режим): Включете, за да активирате уеб изгледа.

  • Standby (Режим на готовност) > Signage (Обозначения) > RefreshInterval: Уеб изгледът се обновява на всеки N секунди. Тази настройка е полезна за уеб страници, които не са в състояние да се актуализират. Не се препоръчва използването на тази настройка с интерактивния режим.

  • Signage (Обозначения) > Url (URL адрес): Въведете URL адреса на уеб страницата, която искате да се покаже на екрана.

Тъй като уеб страницата се появява на екрана ви, преди устройството да премине в режим на готовност, може да е добра идея да настроите следните Конфигурации на режима на готовност:

  • Standby (Режим на готовност) > Control (Управление): Включете, за да може устройството да премине в режим на готовност, когато Standby Delay изтече. Когато е изключен, устройството няма да влезе в режим на готовност.

  • Standby (Режим на готовност) > Delay (По-късно) > 120: Определете колко време (в минути) устройството изкачва, преди да влезе в режим на готовност. Препоръчваме да настроите таймера на 120.

  • Standby (Режим на готовност) > WakeupOnMotionDetection: Ако е настроен на изключване, събуждането при засичане на движение е деактивирано. Ако е настроен на включен, системата се събужда автоматично от режим на готовност, когато хората влязат в стаята.