Digitální značení je dostupné pro zařízení Cisco Webex Board, Desk Pro a Room.

Další informace o podporovaných funkcích a omezeních webového modulu najdete v části Osvědčené postupy při použití webového modulu. Pokud narazíte na problém s webovou stránkou, podívejte se do části Řešení problémů.

Nastavení digitálního značení přímo z centra Cisco Webex Control Hub

Webový obsah můžete zobrazit na celé obrazovce na zařízení řady Webex Board nebo Room . Digitální značení umožňuje zobrazit webové stránky na obrazovce, když je zařízení v polobdělém stavu. Pokud má zařízení vlastní tapetu, nemůže se přepnout do polobdělého stavu. Pokud chcete nastavit digitální značení, nezapomeňte vypnout vlastní tapetu.

Digitální značení lze nakonfigurovat prostřednictvím centra Cisco Webex Control Hub.

1

V zobrazení zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte na stránku Zařízení a klikněte na své zařízení v seznamu.


 

Pokud chcete nastavit digitální značení na více zařízeních, vyberte několik zařízení a klikněte na tlačítko Upravit konfigurace na panelu nástrojů.

2

Klikněte na možnost Digitální značení v nabídce Konfigurace na panelu, který se otevře napravo.

3

Zadejte adresu URL webové stránky, kterou chcete zobrazit, a zapněte nebo vypněte Interaktivitu. Všimněte si, že interaktivní režim funguje pouze na tabulích Webex. Přepněte na možnost Povolit digitální značení.

4

Vyberte možnost Uložit.

Ve výchozím nastavení se webová stránka zobrazuje po dobu 120 minut, než zařízení přejde do pohotovostního režimu.

Nastavení digitálního značení z webového portálu

Digitální značení můžete povolit také ve webovém portálu zařízení , kde můžete nastavit další konfigurace. Další informace o tom, jak k nim získat přístup, najdete v článku Rozšířená nastavení. Pokud má zařízení vlastní tapetu, nemůže se přepnout do polobdělého stavu. Pokud chcete nastavit digitální značení, nezapomeňte vypnout vlastní tapetu.

Nejprve v nabídce vlevo vyberte možnost Nastavení. V části Konfigurace vyberte následující:

  • Webový engine > Režim: Zvolte Zapnout pro aktivaci webového enginu.

  • Webový engine > Vzdálené ladění: Vzdálené ladění umožňuje spustit vývojářskou konzoli Chrome na notebooku. Po použití nezapomeňte vypnout vzdálené ladění. Další informace naleznete v článku Řešení problémů.

Poté pomocí následujících konfigurací nastavte digitální značení:

  • Pohotovostní režim > Značení > Zvuk: Zvuk je ve výchozím nastavení vypnutý, ale můžete jej zapnout pomocí této konfigurace. Hlasitost se řídí nastavením hlasitosti videosystému.

  • Pohotovostní režim > Značení > Interkativní režim: Pokud chcete povolit možnost interakce s webovou stránkou, vyberte možnost Interaktivní. Pokud vyberete možnost Neinteraktivní, budou uživatelé po klepnutí na webovou stránku přesměrováni zpět na domovskou obrazovku.

  • Pohotovostní režim > Značení > Režim: Zapněte pro aktivaci webového zobrazení.

  • Pohotovostní režim > Značení > Interval obnovení: Webové zobrazení se obnovuje každých N sekund. Toto nastavení je užitečné pro webové stránky, které se nemohou aktualizovat samy. Toto nastavení se nedoporučuje používat v interaktivním režimu.

  • Značení > Adresa URL: Zadejte adresu URL webové stránky, kterou chcete zobrazit na obrazovce.

Protože se webová stránka zobrazí na obrazovce dříve, než zařízení přejde do pohotovostního režimu, může být vhodné nastavit následující konfigurace pohotovostního režimu:

  • Pohotovostní režim > Ovládání: Aktivujte, aby zařízení přešlo do pohotovostního režimu, když uplyne časová prodleva pohotovostního režimu. Po vypnutí zařízení nepřejde do pohotovostního režimu.

  • Pohotovostní režim > Zpoždění > 120: Definujte, jak dlouho (v minutách) bude zařízení čekat před přechodem do pohotovostního režimu. Doporučujeme nastavit časovač na 120.

  • Pohotovostní režim > Probuzení při detekci pohybu: Pokud je nastaveno na vypnuto, je probuzení při detekci pohybu vypnuto. Pokud je funkce nastaveno na zapnuto, systém se automaticky probudí z pohotovostního režimu , když do místnosti vstoupí lidé.