Digitale aanwijzingen zijn beschikbaar voor Cisco Webex Boards, Desk Pro's en apparaten uit de ruimteserie.

Lees de aanbevolen procedures voor het gebruik van de webengine voor meer informatie over de ondersteunde functies en beperkingen van de webengine. Als u een probleem ondervindt met een webpagina, raadpleegt u de sectie Problemen oplossen.

Digital Signage rechtstreeks instellen vanaf Cisco Webex Control Hub

U kunt webinhoud op volledig scherm weergegeven op uw Webex Board-, Desk Pro- of Room Series-apparaat. Met Digital Signage kunt u webpagina's op uw scherm laten verschijnen wanneer uw apparaat zich in halve slaapstand bevindt. Houd er rekening mee dat als uw apparaat een aangepaste achtergrond heeft, de slaapstand niet kan worden geactiveerd. Zorg ervoor dat u deze optie uitschakelt wanneer u digitale beeldvoering wilt instellen.

De optie om Digital Signage in te schakelen, kan via Cisco Webex Control Hub worden geconfigureerd.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar de pagina Apparaten en klik op uw apparaat in de lijst.


 

Selecteer meerdere apparaten als u een Digital Signage wilt instellen op meerdere apparaten en klik op Configuraties bewerken op de werkbalk.

2

Klik op Digital Signage onder Configuraties in het deelvenster dat aan de rechterkant wordt geopend.

3

Voer de URL in van de webpagina die u wilt weergeven en schakel Interactiviteit in of uit. Houd er rekening mee dat de interactieve modus alleen op Webex-boards werkt. Schakel Digital Signage inschakelen in.

4

Selecteer Opslaan.

De webpagina wordt standaard gedurende 120 minuten weergegeven alvorens het apparaat in stand-bymodus wordt gezet.

Digital Signage vanaf de webportal instellen

U kunt Digital Signage ook vanaf de webportal van het apparaat inschakelen. Hier hebt u de mogelijkheid om meerdere configuraties in te stellen. Lees het artikel Geavanceerde instellingen voor meer informatie over de toegang. Houd er rekening mee dat als uw apparaat een aangepaste achtergrond heeft, de slaapstand niet kan worden geactiveerd. Zorg ervoor dat u deze optie uitschakelt wanneer u digitale beeldvoering wilt instellen.

Selecteer eerst vanuit het menu aan de linkerzijde Instellingen. Kies onder Configuraties de volgende opties:

  • WebEngine > Modus: kies Aan om de webengine in te schakelen.

  • WebEngine > RemoteDebugging: met RemoteDebugging kunt u de Chrome-ontwikkelaarsconsole op uw laptop uitvoeren. Zorg ervoor dat u RemoteDebugging uitschakelt na gebruik. Lees het artikel Probleemoplossing voor meer informatie.

Gebruik vervolgens de volgende configuraties om Digital Signage in te stellen:

  • Stand-by > Signage > Audio: de audio is standaard uitgeschakeld, maar kan met deze configuratie worden ingeschakeld. Het volume volgt de volume-instelling van het videosysteem.

  • Stand-by > Signage > InteractieveModus: kies Interactief als u de mogelijkheid tot interactie met de webpagina wilt inschakelen. Door Niet interactief te selecteren, zullen de gebruikers terug naar het startscherm worden gebracht wanneer ze ergens op de webpagina tikken.

  • Stand-by > Signage > Modus: zet op aan om de webweergave in te schakelen.

  • Stand-by > Signage > Vernieuwingsinterval: de webweergave wordt om de N seconden vernieuwd. De instelling is handig voor webpagina's die niet automatisch kunnen worden bijgewerkt. Het wordt afgeraden om deze instellingen in combinatie met de interactieve modus te gebruiken.

  • Signage > Url: voer de URL in van de webpagina die u op het scherm wilt weergeven.

Aangezien de webpagina op uw scherm verschijnt voordat het apparaat in stand-bymodus wordt geplaatst, kan het een goed idee zijn om de volgende stand-byconfiguraties in te stellen:

  • Stand-by > Beheer: schakel deze optie in om het apparaat in stand-bymodus te plaatsen wanneer de stand-byvertraging is verstreken. Als deze optie is uitgeschakeld, zal het apparaat niet in stand-bymodus worden geplaatst.

  • Stand-by > Vertraging > 120: definieer hoelang (in minuten) het apparaat wacht alvorens in stand-by modus te gaan. Wij raden aan om de timer in te stellen op 120.

  • Stand-by > WakkerWordenBijBewegingsdetectie: als deze optie is uitgeschakeld, is het wakker worden bij bewegingsdetectie uitgeschakeld. Als deze optie is ingeschakeld, wordt het systeem automatisch wakker uit de stand-by wanneer er mensen de kamer binnenkomen.