System cyfrowego oznakowania jest dostępny dla urządzeń z serii Cisco Webex Board, Desk Pro i urządzeń systemu biurowego.

Przeczytaj Najlepsze praktyki dotyczące korzystania z silnika WWW, aby dowiedzieć się więcej o obsługiwanych funkcjach i ograniczeniach silnika WWW. Jeśli napotkasz problem ze stroną internetową , sprawdź sekcję Rozwiązywanie problemów.

Konfiguruj oznakowanie cyfrowe bezpośrednio z Cisco Webex Control Hub

Treści internetowe można wyświetlać na pełnym ekranie na urządzeniu Webex Board, Desk Prp lub Room Series. Cyfrowe oznakowanie pozwala na wyświetlanie stron internetowych na ekranie, gdy urządzenie jest w stanie pół czuwania. Należy pamiętać, że jeśli urządzenie ma niestandardową tapetę, nie jest w stanie wejść w stan pół czuwania. Upewnij się, że wyłączyłeś ją, jeśli chcesz skonfigurować oznakowanie cyfrowe.

Opcję włączenia cyfrowego oznakowania można skonfigurować za pomocą Cisco Webex Control Hub.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do strony urządzenia i kliknij urządzenie na liście.


 

Wybierz kilka urządzeń, jeśli chcesz skonfigurować system oznakowania cyfrowego na wielu urządzeniach i kliknij przycisk Edytuj konfiguracje na pasku narzędzi.

2

Kliknij opcję Oznakowanie cyfrowe w sekcji Konfiguracje w panelu, który otworzy się po prawej stronie.

3

Wprowadź adres URL strony internetowej, którą chcesz wyświetlić i włącz lub wyłącz interaktywność. Należy pamiętać, że tryb interaktywny działa tylko na tablicach Webex. Włącz Oznakowanie cyfrowe.

4

Kliknij przycisk Zapisz.

Domyślnie strona internetowa jest wyświetlana przez 120 minut, zanim urządzenie przejdzie w tryb czuwania.

Konfigurowanie cyfrowego oznakowania w portalu sieci Web

Cyfrowe oznakowanie można również włączyć z portalu internetowego urządzenia , gdzie można ustawić więcej konfiguracji. Przeczytaj artykuł Ustawienia zaawansowane, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak uzyskać do nich dostęp. Należy pamiętać, że jeśli urządzenie ma niestandardową tapetę, nie jest w stanie wejść w stan pół czuwania. Upewnij się, że wyłączyłeś ją , jeśli chcesz skonfigurować oznakowanie cyfrowe.

Wybierz opcję Ustawienia z menu po lewej stronie. W sekcji Konfiguracje wybierz następujące opcje:

  • WebEngine > Tryb: Wybierz Wł.. aby włączyć silnik sieciowy.

  • WebEngine > RemoteDebugging: RemoteDebugging umożliwia uruchomienie konsoli deweloperskiej Chrome na laptopie. Upewnij się, że wyłączysz RemoteDebugging po użyciu. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł Rozwiązywanie problemów.

Następnie skorzystaj z poniższych konfiguracji, aby skonfigurować oznakowanie cyfrowe:

  • Tryb czuwania > Oznakowanie> Audio: Dźwięk jest domyślnie wyłączony, ale można go włączyć za pomocą tej konfiguracji. Głośność jest zgodna z ustawieniem głośności systemu wideo.

  • Tryb czuwania > Oznakowanie > InteractiveMode: Wybierz Interaktywny, jeśli chcesz włączyć możliwość interakcji ze stroną internetową. Wybranie elementu nieinteraktywnego spowoduje powrót użytkownika na ekran główny podczas wybierania elementu na stronie www.

  • Tryb czuwania > Oznakowanie > Tryb: Włącz, aby włączyć widok sieciowy.

  • Tryb czuwania > Oznakowanie > RefreshInterval: Widok sieciowy jest odświeżany co N sekund. To ustawienie jest przydatne dla stron internetowych, które nie są w stanie same się aktualizować. Nie zaleca się używania tego ustawienia w trybie interaktywnym.

  • Oznakowanie > Url: Wprowadź adres URL strony internetowej, która ma być wyświetlana na ekranie.

Ponieważ strona internetowa pojawia się na ekranie przed przejściem urządzenia do trybu czuwania, warto skonfigurować następujące ustawienia trybu czuwania:

  • Tryb czuwania > Sterowanie: Włącz, aby urządzenie przeszło w tryb czuwania po upływie czasu opóźnienia trybu czuwania. Po wyłączeniu ustawienia urządzenie nie wejdzie w tryb czuwania.

  • Czuwanie > Opóźnienie > 120: Określenie, jak długo (w minutach) urządzenie czeka przed przejściem w tryb czuwania. Zalecamy ustawienie licznika czasu na 120.

  • Tryb czuwania > WakeupOnMotionDetection: Jeśli ustawione na Wył., wybudzanie przy detekcji ruchu jest wyłączone. W przypadku ustawienia na Wł. system budzi się automatycznie z trybu czuwania , gdy do pomieszczenia wchodzą ludzie.