Digitalna signalizacija je dostupna za Cisco Webex table, Desk Pros i Room Series uređaje.

Pročitajte najbolje prakse za korišćenje veb pretraživača da biste saznali više o podržanim funkcijama i ograničenjima veb pretraživača. Ako naiđete na problem sa veb stranicom, pogledajte odeljak Rešavanje problema.

Podesite digitalnu signalizaciju direktno iz Cisco Webex kontrolnog centra

Veb sadržaj možete da prikažete na punom ekranu na uređaju Webex Board, Desk Pro ili Room Series. Digitalna signalizacija vam omogućava da se veb stranice prikazuju na ekranu kada je uređaj u stanju polubuđenja. Imajte na umu da ako vaš uređaj ima prilagođenu pozadinu, ne može da uđe u stanje polubuđenja. Obavezno ga onemogućite ako želite da podesite digitalnu signalizaciju.

Opcija za omogućavanje digitalne signalizacije može se konfigurisati preko Cisco Webex Control Hub-a.

1

Sa korisničkog prikaza u https://admin.webex.com, idite na stranicu Uređaji i kliknite na uređaj na listi.


 

Izaberite nekoliko uređaja ako želite da podesite digitalnu signalizaciju na više uređaja i kliknite na Izmeni konfiguracije na traci sa alatkama.

2

Idite na Konfiguracije i kliknite na Digitalna signalizacija.

3

Uključite uključenje digitalne signalizacije. Unesite URL adresu veb stranice koju želite da prikažete i uključite ili isključite Interaktivnost. Imajte na umu da interaktivni režim funkcioniše samo na Webex pločama.

4

Izaberite Sačuvaj.

Podrazumevano, veb stranica se prikazuje 120 minuta pre nego što uređaj pređe u režim pripravnosti.

Podešavanje digitalne signalizacije sa veb portala

Digitalnu signalizaciju možete da omogućite i sa veb portala uređaja gde možete da podesite više konfiguracija. Pročitajte članak Napredne postavke za više informacija o tome kako da mu pristupite. Imajte na umu da ako vaš uređaj ima prilagođenu pozadinu, ne može da uđe u stanje polubuđenja. Obavezno ga onemogućite ako želite da podesite digitalnu signalizaciju.

Prvo, izaberite Podešavanja u meniju sa leve strane. U odeljku Konfiguracije izaberite sledeće:

  • WebEngine > Režim: Izaberite On da biste omogućili veb motor.

  • WebEngine > RemoteDebuging: RemoteDebuging vam omogućava da pokrenete Chrome konzolu programera na laptopu. Obavezno isključite RemoteDebugging nakon upotrebe. Za više informacija pročitajte članak Rešavanje problema.

Zatim, koristite sledeće konfiguracije za podešavanje digitalne signalizacije:

  • Stanje pripravnosti> Znak > Audio: Zvuk je podrazumevano isključen, ali možete da ga uključite pomoću ove konfiguracije. Glasnoća prati podešavanje jačine zvuka video sistema.

  • Stanje pripravnosti > Signalizacija > InteraktivniMode: Izaberite Interaktivno ako želite da omogućite mogućnost interakcije sa veb stranicom. Odabirom opcije Neinteraktivno, korisnici će biti vraćeni na početni ekran kada dodirnu nešto na veb stranici.

  • Stanje pripravnosti> Znak > Režim: Uključite da biste omogućili veb prikaz.

  • Standby > Signage > RefreshInterval: Veb prikaz se osvežava svakih N sekundi. Ovo podešavanje je korisno za veb stranice koje ne mogu same da se ažuriraju. Ne preporučuje se korišćenje ove postavke u interaktivnom režimu.

  • Znak > Url: Unesite URL adresu veb stranice koju želite da prikažete na ekranu.

Pošto se veb stranica pojavljuje na ekranu pre nego što uređaj pređe u režim pripravnosti, može biti dobra ideja da podesite sledeće konfiguracije pripravnosti:

  • Stanje pripravnosti > Kontrola: Uključite uređaj da bi ušao u režim pripravnosti kada istekne vreme čekanja. Kada je isključeno, uređaj neće ući u režim pripravnosti.

  • Standby > Delay > 120: Definišite koliko dugo (u minutima) uređaj čeka pre nego što pređe u režim pripravnosti. Preporučujemo da podesite tajmer na 120.

  • Standby > WakeupOnMotionDetection: Ako je uključeno, buđenje na detekciji pokreta je onemogućeno. Ako je uključeno, sistem se automatski budi iz stanja pripravnosti kada ljudi uđu u sobu.