Download Bang & Olufsen-mobilappen

Fra Bang & Olufesn mobilappen kan du konfigurere din B&O Cisco 980 og få adgang til alle opkaldskontrol- og lydfunktioner fra Bang & Olufsen og Cisco. Appen indeholder også links til produktsupport og dokumentation til dit headset.
1

Åbn din foretrukne appbutik på din mobilenhed, og download Bang & Olufsen.

2

Tænd headsettet, og par det med mobilenheden.

3

Åbn Bang & Olufsen appen, og følg vejledningen i appen.

Første gang du åbner appen, skal du muligvis oprette en ny brugerkonto.

Føj dit headset til Bang & Olufsen appen

Bang & Olufsen appen indeholder nemme trinvise opsætningsinstruktioner og hjælper dig med at tilpasse headsettets funktionalitet og oplevelse.

Før du begynder

Sørg for, at du har den nyeste version af Bang & Olufsen appen.
1

Åbn og log ind på Bang & Olufsen mobilappen.

Du skal oprette en ny brugerkonto, første gang du åbner appen.

2

Tryk på tænd/sluk-knappen på headsettet for at tænde den.

3

Tryk på + i øverste højre hjørne af skærmen.

4

Find og vælg Bang & Olufsen Cisco 980.

5

Tryk to gange på en af ørekopperne, når appen beder om det.

LED'en på højre ørekop lyser konstant blåt, når du opretter forbindelse.

6

Følg opsætningsproceduren, der vises i den interaktive vejledning, for at fuldføre processen.

Ændre Bluetooth kilder

Du kan vælge og fravælge dine tilsluttede Bluetooth® enheder via Bang & Olufsen mobilappen.
1

Vælg dit headset i Bang & Olufsen appen.

2

På produktsiden skal du vælge indikatoren Bluetooth for at se de Bluetooth enheder.

3

Tænd for til/fra-knappen for den enhed, du vil tilslutte.

Du kan parre en enhed med dit headset ved at vælge Flere indstillinger > Par ny enhed.

Tilpas navnet på dit headset

Du kan tilpasse din B&O Cisco 980 for at gøre den nemmere at identificere på lister over Bluetooth® enheder.

1

Vælg dit headset i Bang & Olufsen mobilappen.

2

Åbn Indstillinger øverst til højre på skærmen.

3

Vælg Produktindstillinger, og tryk på navnet på dit headset.

4

Indtast det nye headsetnavn, og tryk på Gem.

Tilpas dine equalizer-indstillinger

For at forbedre din lytteoplevelse kan du vælge mellem et udvalg af forudindstillede lydindstillinger fra funktionen Lydtilstande i Bang & Olufsen appen. Du kan også oprette og gemme personlige lydindstillinger.
1

Vælg dit headset i Bang & Olufsen appen.

2

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg en af standardlydtilstandene.
  • Tryk the Beoplay icon Og manuelt afbalancere dine diskant- og basniveauer.

Tilpas dine talemeddelelser

Hovedtelefoner afspiller som standard lydmeddelelser for at advare dig om hændelser såsom indgående opkald, batteriopladning og Bluetooth® forbindelsesstatus.

Du kan tilpasse, hvilke lydbeskeder du vil høre i din hovedtelefon.

1

Vælg dit headset i Bang & Olufsen appen.

2

Åbn Indstillinger i øverste højre hjørne af skærmen.

3

Vælg Produktindstillinger > Hørbare meddelelser > Typer af meddelelser.

4

Vælg den ønskede meddelelsesindstilling. Dine ændringer gemmes automatisk.

Skift meddelelsessprog for dine hovedtelefoner

Du kan ændre sproget for lydnotifikationer via Bang & Olufsen mobilappen. Tilgængelige sprog omfatter kinesisk (forenklet), kinesisk (traditionelt), engelsk (USA), engelsk (Storbritannien), fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, portugisisk, russisk, spansk og ukrainsk.

Din hovedtelefon nulstilles, når du har valgt et nyt sprog. Flyt ikke din hovedtelefon uden for rækkevidde, skift lydkilder, eller tilslut enten USB-C- eller 3,5 mm-kablet, før nulstillingen er fuldført.

1

Vælg dit headset i Bang & Olufsen appen.

2

Åbn Indstillinger i øverste højre hjørne af skærmen.

3

Vælg Produktindstillinger > Hørbare meddelelser > Meddelelsessprog.

4

Vælg det sprog, du vil høre i dit headset.

5

Tryk på Næste.

6

Tryk på Installer nu.

Tilpas kontrolelementerne på hovedtelefonerne

Du kan vælge de bevægelsesknapper, du vil have aktive på dit headset, blandt disse fire typer:

  • Sekretær
  • Kontrolfunktioner til opkald
  • Kontrolelementer til medier
  • Kontrolelementer til skyder

1

Vælg dit headset i Bang & Olufsen appen.

2

Vælg Indstillinger > Produktindstillinger > Bevægelseskontrol.

3

Aktivér de ønskede bevægelseskontrolelementer.

Slå automatisk standby til og fra

Som standard slukker Bang & Olufsen Cisco 980 automatisk efter 15 minutters inaktivitet. Du kan deaktivere denne funktion fra Bang & Olufsen appen.
1

Vælg dit headset i Bang & Olufsen appen.

2

Rul ned på produktskærmen, og slå til/fra-knappen Automatisk standby til/fra.

Tilpas dine lydfeedbackniveauer

Bang & Olufsen Cisco 980 indeholder tre effektive lydfeedbackfunktioner. Støjreduktion giver dig mulighed for at tune dine omgivelser ud og fokusere på dit arbejde, opkald, musik eller bare nyde stilhed. Transparent lyd giver dig mulighed for at høre verden omkring dig uden at tage headsettet af. Når du har et aktivt opkald, ændres gennemsigtighedstilstanden til egen stemme. Egen stemme filtrerer baggrundsstøjen for at give dig en klar repræsentation af, hvordan du lyder under et opkald.

Du kan altid justere din støjreduktion og gennemsigtighedsniveauer med venstre skyder. Du kan dog også justere dit headsets feedbackniveauer præcist via Bang & Olufsen appen.

1

Vælg dit headset i Bang & Olufsen appen.

2

Skub til venstre eller højre på skyderen Omgivelser .

Skub helt til venstre for at maksimere ANC. Skub helt til højre for at maksimere gennemsigtighed eller egen stemme.

Se det resterende batteriniveau

Bang & Olufsen appen viser dit headsets resterende batteristyrke øverst på produktskærmen.
1

Vælg dit headset i Bang & Olufsen appen.

2

Tryk på batteriikonet for at se det resterende batteriniveau som enten i procent eller i samlet resterende opkaldstid.

Genstart dit headset

Du skal muligvis genstarte headsettet i forbindelse med fejlfinding.
1

Vælg dit headset i Bang & Olufsen appen.

2

Tryk på Indstillinger øverst til højre på skærmen.

3

Vælg Produktindstillinger > Fejlfinding > Genstart.

4

Tryk på Genstart.


 

Det kan tage op til to minutter, før dit headset genstarter og opretter forbindelse til dine Bluetooth® enheder.

Lav fabriksnulstilling af din hovedtelefon

Du kan nulstille din Bang & Olufsen Cisco 980 til fabriksindstillingerne via Bang & Olufsen appen. En fabriksnulstilling rydder alle gemte Bluetooth-forbindelser® og nulstiller alle headsetindstillingerne til deres standardværdier.

 

En fabriksnulstilling sletter også forbindelsen til USB-HD adapteren. Se Par USB-HD adapteren med hovedtelefonerne for at få mere at vide om, hvordan du parrer hovedtelefonerne med adapteren.

1

Vælg dit headset i Bang & Olufsen appen.

2

Vælg Produktindstillinger > Fejlfinding > Fabriksnulstilling.

3

Tryk på Fabriksnulstilling.

LED'en over tænd/sluk-knappen blinker rødt, når nulstillingen er fuldført.

4

Gå tilbage til appens startskærm, og tryk på menuikonet i øverste højre hjørne.

5

Vælg Indstillinger > Produkter.

6

Vælg dit headset, og tryk på Fjern produkt.

7

Fjern hovedtelefonerne fra listen over Bluetooth enheder.

8

Luk appen helt, og åbn den igen, før du parrer headsettet igen.

Opdater dit headset i Bang &; Olufsen mobilappen

Firmwareopdateringer forbedrer din lydoplevelse eller føjer ny funktionalitet til din hovedtelefon. Vi anbefaler, at du altid installerer den nyeste softwareversion til hovedtelefonen, når det er muligt. Bang & Olufsen mobilappen advarer dig, når der er ny software tilgængelig.

Få oplysninger om den seneste firmwareversion i produktbemærkningerne til Bang & Olufsen Cisco 980.

1

Vælg dit headset i Bang & Olufsen appen.

2

Tryk på Indstillinger øverst til højre på skærmen.

3

Vælg Produktindstillinger > Software > Opdater software.


 

Det tager normalt 5 til 10 minutter, før dit headset opdateres. Skærmbilledet viser den anslåede resterende tid på opdateringen.