Pobierz aplikację Bang & Olufsen Mobile

Za pomocą aplikacji Bang & Olufesn Mobile można skonfigurować komputer B & O numerze Cisco 980, a także odblokować wszystkie funkcje sterowania połączeniami i audio od Bang & Olufsen i Cisco. Aplikacja zawiera również łącza do pomocy technicznej i dokumentacji zestawu nagłownego
1

Na urządzeniu przenośnym Otwórz swój preferowany sklep z aplikacjami i Pobierz Bang & Olufsen.

2

Włącz zestaw nagłowny i sparowany z urządzeniem przenośnym.

3

Otwórz aplikację Bang & Olufsen i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w aplikacji

Po pierwszym otwarciu aplikacji może być konieczne utworzenie nowego konta użytkownika.

Dodaj własny zestaw nagłowny do aplikacji Bang & Olufsen

Aplikacja Bang & Olufsen oferuje proste instrukcje instalacyjne krok po kroku i pomaga w dostosowywaniu funkcji zestawu nagłownego i komfortu korzystania z niego

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że masz najnowszą wersję aplikacji Bang & Olufsen.
1

Otwórz aplikację Bang & Olufsen Mobile i zaloguj się do niej

Nowe konto użytkownika należy utworzyć przy pierwszym otwarciu aplikacji.

2

Naciśnij przycisk zasilania zestawu nagłownego, aby go włączyć.

3

Dotknij ikony + w prawym górnym rogu ekranu

4

Znajdź i wybierz kolejno opcje Bang & Olufsen Cisco 980.

5

Po wyświetleniu monitu o aplikację naciśnij dwukrotnie przycisk z odgiętą palcem

Dioda LED na prawym filiżanke świeci na niebiesko niebieskim, gdy się uda.

6

Postępuj zgodnie z procedurą konfiguracyjną wyświetlaną w przewodniku interakcyjnym, aby dokończyć proces działania.

Zmiana źródeł Bluetooth

Połączone Bluetooth urządzenia® można wybrać i usunąć za pośrednictwem aplikacji Bang & Olufsen mobile.
1

Wybierz zestaw nagłowny w aplikacji Bang & Olufsen.

2

Na stronie produkt wybierz Bluetooth wskaźnik, aby zobaczyć urządzenia Bluetooth.

3

Włącz klawisz przełącznika na urządzeniu, z którym chcesz się połączyć

Urządzenie z zestawem nagłownym można sparować, wybierając więcej ustawień > sparować nowe urządzenie.

Dostosowywanie nazwy zestawu nagłownego

Urządzenie B & O Cisco 980 można dostosować do swoich potrzeb w celu łatwiejszej identyfikacji na Bluetooth® liście

1

Wybierz zestaw nagłowny w aplikacji Bang & Olufsen Mobile

2

Otwórz ustawienia w prawym górnym rogu ekranu

3

Wybierz kolejno Opcje ustawienia produktu i dotknij nazwy zestawu nagłownego

4

Wprowadź nazwę nowego zestawu nagłownego i dotknij opcji Zapisz.

Personalizowanie ustawień korektora

Aby zwiększyć komfort słuchania połączeń, można wybrać jeden z predostrajanych ustawień dźwięku z poziomu funkcji trybów dYwiękowych w aplikacji Bang & Olufsen Istnieje również możliwość tworzenia i zapisywania osobistych ustawień audio.
1

Wybierz zestaw nagłowny w aplikacji Bang & Olufsen.

2

Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz jeden z domyślnych trybów dźwięku.
  • Wybierać Ikona BeoPlay I ręcznie Zrównoważ poziom tonów wysokich i niskich

Dostosowywanie monitów głosowych

Domyślnie zestaw nagłowny odtwarza powiadomienia dźwiękowe informujące użytkownika o zdarzeniach takich jak połączenia przychodzące, naładowania baterii i Bluetooth® stan połączenia

Można dostosować powiadomienia dźwiękowe, które mają być słyszane w zestawie słuchawkowym.

1

Wybierz zestaw nagłowny w aplikacji Bang & Olufsen.

2

Otwórz ustawienia w prawym górnym rogu ekranu

3

Wybierz kolejno Opcje ustawienia produktu > powiadomienia dźwiękowe > typy powiadomień

4

Wybierz odpowiednie ustawienie powiadamiania. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.

Zmiana języka powiadomień zestawu nagłownego

Język powiadomień dźwiękowych można zmienić za pośrednictwem aplikacji Bang & Olufsen Mobile. Dostępne języki to chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), angielski (USA), angielski (Zjednoczone Królestwo), francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, portugalski, rosyjski, hiszpański i ukraiński.

Po wybraniu nowego języka zestaw słuchawkowy zostanie zresetowany. Nie przesuwaj zestawu słuchawkowego poza zasięg, nie zmieniaj źródła dźwięku ani nie podłączaj kabla USB-C lub 3,5 mm przed zakończeniem resetowania.

1

Wybierz zestaw nagłowny w aplikacji Bang & Olufsen.

2

Otwórz ustawienia w prawym górnym rogu ekranu

3

Wybierz kolejno Opcje ustawienia produktu > powiadomienia dźwiękowe > język powiadomienia.

4

Należy wybrać język, który ma być słyszalny przy użyciu zestawu nagłownego.

5

Dotknij opcji dalej.

6

Dotknij opcji Zainstaluj teraz.

Dostosowywanie elementów sterujących zestawu nagłownego

Za pomocą następujących czterech typów można wybrać elementy sterujące gestem, które mają być aktywne dla zestawu nagłownego:

  • Asystent
  • Elementy sterujące połączenia
  • Elementy sterujące Media
  • Elementy sterujące suwaka

1

Wybierz zestaw nagłowny w aplikacji Bang & Olufsen.

2

Wybierz kolejno Opcje ustawienia > ustawienia produktu > elementy sterujące gestów

3

Włącz odpowiednie kontrolki gestu

Przełącz Automatyczne wstrzymywanie

Domyślnie Bang & Olufsen Cisco 980 jest automatycznie wyłączany po 15 minutach braku aktywności Tę funkcję można wyłączyć z poziomu aplikacji Bang & Olufsen.
1

Wybierz zestaw nagłowny w aplikacji Bang & Olufsen.

2

Przewiń ekran do dołu i Włącz lub wyłącz funkcję automatycznego wstrzymywania

Dostosowywanie poziomów dźwięku

Bang & Olufsen Cisco 980 zawiera trzy zaawansowane funkcje dźwięku Dzięki funkcji anulowania szumu można dostroić otoczenie i skoncentrować się na pracy, połączeniach, muzyki lub korzystać z cisza. Tryb folii pozwala na wysłuchanie świata bez konieczności nałączania zestawu nagłownego W przypadku aktywnego połączenia tryb folii zmienia się na własny głos. Własny dźwięk umożliwia filtrowanie szumów tła, co pozwala na wyraźne przedstawienie sposobu dźwięku połączenia

Ustawienia anulowania szumu i przezroczystości można zawsze regulować przy użyciu lewego suwaka. Można jednak dokładnie dostosować poziom opinii zestawu nagłownego za pośrednictwem aplikacji Bang & Olufsen.

1

Wybierz zestaw nagłowny w aplikacji Bang & Olufsen.

2

Przesuń w lewo lub w prawo na suwaku otoczenia .

Przesuń cały sposób do lewej, aby zmaksymalizować ANCość. Przesuń suwak do prawej strony, aby zmaksymalizować przezroczystość lub własne połączenia głosowe

Wyświetlenie pozostałego poziomu baterii

Aplikacja Bang & Olufsen w górnej części ekranu produktu jest wyświetlana pozostała siła baterii
1

Wybierz zestaw nagłowny w aplikacji Bang & Olufsen.

2

Dotknij ikony baterii, aby wyświetlić pozostały poziom baterii jako wartość procentową lub łączny pozostały czas połączenia

Ponowne uruchomienie zestawu nagłownego

W celu rozwiązania problemu może być konieczne ponowne uruchomienie zestawu nagłownego.
1

Wybierz zestaw nagłowny w aplikacji Bang & Olufsen.

2

Dotknij opcji w prawym górnym rogu ekranu

3

Wybierz kolejno Opcje ustawienia produktu > rozwiązywać problemy z > ponownym uruchomieniu

4

Dotknij opcji Uruchom ponownie.


 

Uruchomienie zestawu nagłownego i ponowne nawiązanie połączenia z urządzeniami® Bluetooth może potrwać dwie minuty

Resetowanie zestawu słuchawkowego do ustawień fabrycznych

& Olufsen Cisco 980 można zresetować do fabrycznych ustawień domyślnych za pośrednictwem aplikacji Bang & Olufsen. Zresetowanie powoduje wyczyszczenie wszystkich zapisanych Bluetooth połączeń® i zresetowanie wszystkich ustawień zestawu nagłownego do ich wartości domyślnych.

 

W fabryce następuje również wymazanie połączenia na Adapter HD USB. Zobacz sparowanie adaptera USB HD z zestawem nagłownym , aby dowiedzieć się, jak sparować zestaw nagłowny do karty sieciowej.

1

Wybierz zestaw nagłowny w aplikacji Bang & Olufsen.

2

Wybierz kolejno Opcje ustawienia produktu > Rozwiązywanie problemów z resetowaniem > fabrycznych

3

Dotknij opcji Factory Reset.

Dioda LED nad przyciskiem zasilania świeci na czerwono, gdy wyzerowanie zakończy się

4

Wróć do ekranu Strona główna aplikacji i dotknij ikony menu w prawym górnym rogu okna

5

Wybierz kolejno Opcje ustawienia > produkty.

6

Wybierz zestaw nagłowny i dotknij opcji Usuń produkt.

7

Usuń zestaw nagłowny z Bluetooth listy urządzeń.

8

Przed ponowną parowaniem zestawu nagłownego należy zamknąć aplikację i ponownie otworzyć ją

Aktualizowanie zestawu nagłownego w aplikacji Bang & Olufsen Mobile

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego poprawia jakość dźwięku lub dodaje nowe funkcje do zestawu słuchawkowego. Zalecamy, aby zawsze instalować najnowszą wersję oprogramowania w zestawie słuchawkowym, jeśli to możliwe. Aplikacja Bang & Olufsen Mobile ostrzega użytkownika za każdym razem, gdy jest dostępne nowe oprogramowanie.

Aby uzyskać informacje na temat najnowszej wersji oprogramowania firmware, patrz Bang & Olufsen Cisco 980 Release uwagi.

1

Wybierz zestaw nagłowny w aplikacji Bang & Olufsen.

2

Dotknij opcji w prawym górnym rogu ekranu

3

Wybierz kolejno opcje ustawienia produktu > Software > Update Software


 

Aktualizacja zestawu nagłownego przez system zazwyczaj wynosi od 5 do 10 minut Na ekranie zostanie wyświetlony Szacunkowy czas pozostawania aktualizacji.