Hvis du vil have mest muligt ud af din hovedtelefon, skal du downloade og konfigurere appen Cisco-hovedtelefoner på din mobilenhed.

Dit headset kan gemme op til otte forskellige Bluetooth® enheder og opretholde samtidige forbindelser med op til to enheder på én gang.

Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du fjerner parrede Bluetooth-enheder, skal du se Slet parrede enheder fra din Cisco-hovedtelefon 700-serien.


 

Hvis dit headset kører firmwareversion 1-7 eller tidligere og allerede har to aktive Bluetooth kilder, skal du frakoble den ene, før du kan gemme en anden Bluetooth enhed på dine hovedtelefoner. Med firmware 1-8 eller nyere falder den ældste af de to frakoblede kilder for at muliggøre parring med en ny enhed.

Cisco-hovedtelefon 730 i pardannelsestilstand.

1

Skub op og hold Tænd/sluk-/Bluetooth-kontakten nede i to sekunder.

Cisco-hovedtelefon 730 Bluetooth LED blinker, når hovedtelefonerne er i parringstilstand.

2

Aktivér Bluetooth på din enhed.

Du kan aktivere og deaktivere Bluetooth i menuen Indstillinger på de fleste opkaldsenheder.

3

Vælg din hovedtelefon på enhedslisten.

Som standard vises dine hovedtelefoner på listen over enheder med de sidste tre cifre i headsettets serienummer. Du kan tilpasse enhedens navn via mobilappen Cisco-hovedtelefoner.