Sæt din hovedtelefon i pardannelsestilstand for at gøre den synlig for andre enheder. Hvis du vil have mest muligt ud af din hovedtelefon, skal du downloade og konfigurere appen Cisco-hovedtelefoner på din mobilenhed.

Din Cisco hovedtelefon 730 kan gemme op til otte forskellige Bluetooth® enheder og samtidig opretholde forbindelse med op til to enheder på én gang.


Hvis dit headset kører firmwareversion 1-7 eller tidligere og allerede har to aktive Bluetooth kilder, skal du afbryde forbindelsen til en, før du kan gemme en anden Bluetooth enhed til hovedtelefonerne. Med firmware 1-8 eller nyere vil den ældre af de to frakoblede kilder droppe for at aktivere parring til en ny enhed.

1

Skub op og hold Tænd/sluk/Bluetooth-kontakten nede i to sekunder, indtil Bluetooth-LED'en blinker.

Cisco-hovedtelefon 730 i pardannelsestilstand.
2

Aktivér Bluetooth på din enhed.

Du kan aktivere og deaktivere Bluetooth i menuen Indstillinger på de fleste opkaldsenheder.

3

Vælg din hovedtelefon på enhedslisten.

Som standard vises dine hovedtelefoner på Enhedslisten som Cisco hovedtelefon 730 efterfulgt af de sidste tre cifre i dit serienummer. Du kan tilpasse enhedens navn via Ciscos headset mobile-app'en.