Hvis du vil have mest muligt ud af din hovedtelefon, skal du downloade og konfigurere appen Cisco-hovedtelefoner på din mobilenhed.

Din hovedtelefon kan gemme op til otte forskellige Bluetooth®-enheder og samtidig opretholde forbindelser med op til to enheder på én gang.

Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du fjerner parrede Bluetooth enheder, kan du se slet parrede enheder fra din Cisco Headset 700-serie.


 

Hvis dit headset kører firmwareversion 1-7 eller tidligere og allerede har to aktive Bluetooth kilder, skal du afbryde forbindelsen til en, før du kan gemme en anden Bluetooth enhed til hovedtelefonerne. Med firmware 1-8 eller nyere vil den ældre af de to frakoblede kilder droppe for at aktivere parring til en ny enhed.

Cisco-hovedtelefon 730 i pardannelsestilstand.

1

Skub op og hold Tænd/sluk-/Bluetooth-kontakten nede i to sekunder.

Cisco-hovedtelefon 730 Bluetooth LED blinker, når hovedtelefonerne er i pardannelsestilstand.

2

Aktivér Bluetooth på din enhed.

Du kan aktivere og deaktivere Bluetooth i menuen Indstillinger på de fleste opkaldsenheder.

3

Vælg din hovedtelefon på enhedslisten.

Som standard vises hovedtelefonerne på listen over enheder med de sidste tre cifre i serienummeret til hoved sættet. Du kan tilpasse enhedens navn via mobilappen Cisco-hovedtelefoner.