Da biste na najbolji način skinuli slušalice sa mikrofonom, preuzmite i podesiteCisco slušalice sa mikrofonaplikacija na mobilnom uređaju.

Slušalice sa mikrofonom mogu da uštede do osam različitihBluetooth ®uređaje i održava istovremene veze sa do dva uređaja odjednom.


 

Ako slušalice koriste firmver verziju 1-7 ili starije i već imaju dva aktivna Bluetooth izvora, morate da prekinete vezu sa jednim da biste mogli da sačuvate drugi Bluetooth uređaj u slušalicama sa mikrofonom. Sa firmverom 1-8 ili novijom verzijom, stariji od dva nepovezana izvora će pasti da bi omogućio uparivanje sa novim uređajem.

Cisco Slušalice 730 u režimu uparivanja.

1

Prevucite na gore i držite prekidač za napajanje/Bluetooth 2 sekunde.

/Cisco Slušalice 730Bluetooth LED trepće kada su slušalice u režimu uparivanja.

2

Omogućite Bluetooth na uređaju.

Bluetooth možete da omogućite i onemogućite iz menija "Postavke " na većini uređaja za pozivanje.

3

Izaberite slušalice sa liste uređaja.

Po podrazumevanoj vrednosti, slušalice sa mikrofonom će se pojaviti na listi uređaja sa poslednje tri cifre serijskog broja slušalica. Ime uređaja možete prilagoditi putemCisco slušalice sa mikrofonmobilna aplikacija.