Da biste na najbolji način izašli iz slušalica sa mikrofonom, preuzmite i podesite aplikaciju Cisco Slušalice na mobilnom uređaju.

Slušalice sa mikrofonom mogu da uštede do osam različitih Bluetooth® i održavaju istovremene veze sa do dva uređaja odjednom.

Više informacija o uklanjanju uparenih Bluetooth uređaja potražite u članku Brisanje uparenog uređaja iz serije Cisco Slušalice 700.


 

Ako slušalice rade pod firmverom verzije 1-7 ili starije i već imaju dva aktivna Bluetooth izvora, morate da prekinete vezu sa jednim da biste mogli da sačuvate drugi Bluetooth uređaj u slušalice sa mikrofonom. Sa firmverom 1-8 ili novijom verzijom, stariji od dva nepovezana izvora će pasti da bi omogućio uparivanje sa novim uređajem.

Cisco Slušalice 730 u režimu uparivanja.

1

Prevucite i zadržite prekidač Napajanje/Bluetooth na gore dve sekunde.

Cisco Slušalice 730 Bluetooth LED trepću kada su slušalice u režimu uparivanja.

2

Uključivanje Bluetooth-a na vašem uređaju.

Možete da uključite i isključite Bluetooth preko menija Postavke na većini uređaja za pozivanje.

3

Izaberite svoju slušalicu sa liste uređaja.

Po podrazumevanoj vrednosti, slušalice sa mikrofonom će se pojaviti na listi uređaja sa poslednje tri cifre serijskog broja slušalica. Možete da prilagodite ime svog uređaja preko Cisco Headsets mobilne aplikacije.