Download en installeer de Cisco Headsets-app op uw mobiele apparaat om uw hoofdtelefoon optimaal te kunnen gebruiken.

De hoofdtelefoon kan maximaal acht verschillende Bluetooth®-apparaten opslaan en gelijktijdige verbindingen onderhouden met maximaal twee apparaten.

Zie paren apparaat verwijderen uit de Cisco Headset 700-serie voor informatie over het verwijderen van gekoppelde Bluetooth apparaten.


 

Als uw headset firmware versie 1-7 of lager gebruikt en al twee active Bluetooth bronnen heeft, moet u deze verbinding verbreken voordat u een ander Bluetooth apparaat op uw headset kunt opslaan. Met firmware 1-8 of hoger wordt de vorige versie van de twee losgekoppelde bronnen weggehaald om het koppelen van een nieuw apparaat in te scha kelen.

Cisco-hoofdtelefoon 730 in de koppelingsmodus.

1

Schuif de schakelaar Aan/Uit/Bluetooth omhoog en houd deze vast gedurende twee seconden.

De Cisco Headset 730 Bluetooth LED knippert wanneer de Headset zich in de koppelings modus bevindt.

2

Schakel Bluetooth in op uw apparaat.

U kunt Bluetooth in- en uitschakelen via het menu Instellingen op de meeste gespreksapparaten.

3

Selecteer de hoofdtelefoon in de lijst met apparaten.

Standaard wordt uw headset in de lijst met apparaten weer gegeven met de laatste drie cijfers van het serie nummer van uw headset. U kunt de naam van uw apparaat aanpassen via de mobiele Cisco-hoofdtelefoon-app.