Zet uw hoofdtelefoon in de koppelingsmodus om deze detecteerbaar te maken voor andere apparaten. Download en installeer de Cisco Headsets-app op uw mobiele apparaat om uw hoofdtelefoon optimaal te kunnen gebruiken.

Uw Cisco Headset 730 kan maxi maal acht verschillende Bluetooth® apparaten besparen en tegelijkertijd gelijktijdige verbindingen met maxi maal twee apparaten tegelijk onderhouden.


Als op uw headset firmware versie 1-7 of lager wordt uitgevoerd en al twee active Bluetooth bronnen hebben, moet u deze verbinding verbreken voordat u een ander Bluetooth apparaat op uw headset kunt opslaan. Met firmware 1-8 of hoger wordt de vorige versie van de twee losgekoppelde bronnen weggehaald om het koppelen van een nieuw apparaat in te scha kelen.

1

Schuif de Aan/Uit/Bluetooth-schakelaar omhoog en houd deze gedurende twee seconden vast tot het Bluetooth-lampje knippert.

Cisco-hoofdtelefoon 730 in de koppelingsmodus.
2

Schakel Bluetooth in op uw apparaat.

U kunt Bluetooth in- en uitschakelen via het menu Instellingen op de meeste gespreksapparaten.

3

Selecteer de hoofdtelefoon in de lijst met apparaten.

Standaard wordt uw headset in de lijst met apparaten weer gegeven als Cisco headset 730 gevolgd door de laatste drie cijfers van uw serie nummer voor uw headset. U kunt uw apparaatnaam aanpassen via de mobiele toepassing Cisco Head sets .