Installer dit Cisco Webex Share med Wi-Fi, hvis du ikke ønsker kabler på kontoret. Webex Share understøtter følgende godkendelsesprotokoller:

 • Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS) – kræver ikke godkendelse med brugernavn og adgangskode. EAP-TLS kræver certifikatgodkendelse og validering. Certifikater kræver godkendelse både på klient- og serversiden samt en offentlig og privat nøgle.

 • Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST) – kræver godkendelse med brugernavn og adgangskode.

 • Protected Extensible Authentication Protocol – Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2 (PEAP-MS-CHAP-v2) – kræver godkendelses med brugernavn og adgangskode.

 • Protected Extensible Authentication Protocol - Generic Token Card (PEAP-GTC) – kræver godkendelses med brugernavn og adgangskode.

Du kan også vælge Automatisk , der registrerer de tilgængelige godkendelsesmetoder og vælger én i følgende rækkefølge:

 • EAP-metoder (Extensible Authentication Protocol) (se den foregående liste)

 • WPK (Wireless Private Key) – delt adgangsudtryk til godkendelse

 • WEP (Wired Equivalent Privacy) – kræver delte adgangsudtryk til godkendelse

 • ÅBEN – igen godkendelse


Nogle Cisco Webex Share-funktioner kræver Consumer Electronics Control (CEC), så slut Webex Share til en HDMI-CEC-port på skærmen. Se i dokumentationen til skærmen for at få yderligere oplysninger.

Før du begynder

 • Vælg, om du vil bruge din bærbare computer eller din mobilenhed til at fuldføre installationen.

 • Sørg for, at du har det rigtige udstyr.

 • Føj Webex Share til et sted.

 • Angiv en proxyserver, hvis din organisation bruger en.

 • Få din aktiveringskode.

1

Sæt enheden i, sådan som det er vist i det trykte dokument Let's get started (Lad os komme i gang), som du finder i kassen. Brug den Wi-Fi-adapter, der vises her:

2

Brug din mobilenhed eller bærbare computer til at oprette forbindelse til det hostede adgangspunkt (AP). Indtast dine Wi-Fi-legitimationsoplysninger, når du bliver bedt om det.

Hvis du ikke kan se det Wi-Fi-netværk, skal du opdatere din liste over Wi-Fi-netværk. Skjulte netværk vises ikke på listen.

 1. Klik på Netværk > Wi-Fi .

 2. Vælg organisationens netværk.

 3. Hvis du bruger et skjult netværk, skal du vælge Forbind til et andet netværk .

 4. Hvis du bruger et skjult netværk, skal du angive SSID (Service Set Identifier).

 5. Vælg din godkendelsesmetode på rullelisten.

 6. Indtast eventuelt dine logonoplysninger.

 7. Klik på Forbind .

3

Klik på Angiv aktiveringskode for at indtaste din aktiveringskode.

Hvis du bruger sikkerhedscertifikater, skal du installere dem på Webex Share, før du aktiverer enheden.