Valitse sovelluksen otsikosta laite, johon olet yhteydessä, ja säädä sitten laitteen ääntä ja videokuvaa tarpeen mukaan.

Napauta tilaluettelossasija säädä sitten laitteen ääntä ja videokuvaa tarpeen mukaan.