I apprubriken väljer du den enhet som du är ansluten till och justerar sedan enhetens ljud och video efter behov.

Tryck på i utrymmeslistanoch justera sedan enhetens ljud och video efter behov.