U zaglavlju aplikacije izaberite uređaj sa kojem ste povezani, a zatim po potrebi podesite audio i video zapis na uređaju.

Sa liste prostora dodirnite, a zatim po potrebi podesite audio i video zapis na uređaju.