U zaglavlju aplikacije izaberite uređaj sa koji ste povezani, a zatim po potrebi prilagodite zvuk i video prenos uređaja.

Dodirnite sa liste prostoraa zatim po potrebi prilagodite zvuk i video prenos sa uređaja.