בכותרת האפליקציה, בחר את ההתקן שאליו אתה מחובר ולאחר מכן התאם את השמע והווידאו של המכשיר לפי הצורך.

מרשימת הרווחים, הקש ולאחר מכן התאם את השמע והווידאו של המכשיר לפי הצורך.