V záhlaví aplikace vyberte zařízení, ke kterému jste připojeni, a podle potřeby upravte zvuk a video zařízení.

V seznamu prostorů klepněte na možnosta poté podle potřeby upravte zvuk a video zařízení.