V hlavičke aplikácie vyberte zariadenie, ku ktorému ste pripojení, a potom podľa potreby upravte zvuk a video zariadenia.

V zozname priestorov klepnite naa potom podľa potreby upravte zvuk a obraz zariadenia.