Velg enheten du er koblet til, i appoverskriften, og juster deretter enhetslyden og -videoen etter behov.

Trykk og juster enhetens lyd og video etter behov fra Spaces-listen.