I appoverskriften velger du enheten du er koblet til, og deretter justerer du enhetens lyd og video etter behov.

Fra områdelisten trykker du påog juster deretter lyd og video på enheten etter behov.