גרירת משתתף לבמה

המשתתפים שאתה מעביר לבמה מופיעים בסדר שבו הוספת אותם. בכל רגע נתון יכולים להופיע עד שמונה משתתפים בבמה. לכן, אם המארח או מארח-המשנה מסנכרנים את הבמה שלהם ומוסיפים אליה משתתפים, תוכל להוסיף עוד משתתפים רק אם אחת או יותר מהמשבצות של הבמה פנויות. למידע נוסף על תצוגת הבמה, ראה פריסות וידאו ב-Webex Meetings, ‏Webex Webinars ו-Webex Events (קלאסי)).

1

כדי להעביר מישהו לבמה, גרור את התמונה הממוזערת של הווידאו אליו.


 

תוכל גם לרחף מעל וידאו של משתתף וללחוץ על עוד סמל אפשרויות נוספות > העבר לבמה או ללחוץ לחיצה ימנית על שמו בלוח 'משתתפים' ולבחור העבר לבמה.

אם אינך רואה את התמונה הממוזערת של הווידאו של האדם שברצונך להוסיף, לחץ על הדף הבא סמל הדף הבא או על הדף הקודם סמל הדף הקודם כדי למצוא אותו.

2

כדי להציג את הדובר הפעיל או להסתיר אותו מהבמה, בחר פריסה סמל 'פריסה' ולאחר מכן הפעל או השבת את האפשרות הצג את הדובר הפעיל על הבמה

3

כדי להסיר מישהו מהבמה, לחץ על הסר את הווידאו הזה מהבמה סמל 'הסר את הווידאו הזה מהבמה' בווידאו שלו.

אם הצטרפת לפגישה, לוובינר או לאירוע מטאבלט iPad או מטאבלט של Android, תוכל להעביר משתתפים לבמה.

1

הקש על עוד סמל אפשרויות נוספות, בחר הגדרות ולאחר מכן הפעל את האפשרות תמיכה ב-8 אנשים על הבמה.

2

כדי להעביר מישהו לבמה, גרור את התמונה הממוזערת של הווידאו אליו.


 

ניתן גם להקיש על התמונה הממוזערת של הווידאו של המשתתף, ולאחר מכן להקיש על העבר לבמה.

אם אינך רואה את התמונה הממוזערת של הווידאו של האדם שברצונך להוסיף, גרור את סרטוני הווידאו של המשתתפים בחלק העליון של המסך ימינה או שמאלה.

3

כדי להציג את הדובר הפעיל או להסתיר אותו מהבמה, בחר פריסה סמל 'פריסה' ולאחר מכן הפעל או השבת את האפשרות הצג את הדובר הפעיל על הבמה.

4

כדי להסיר מישהו מהבמה, הקש על הווידאו שלו ולאחר מכן הקש על הסר מהבמה.