לא ניתן להתחבר ל - Teleconference בעת ההצטרפות לפני הצטרפות המארח

לא ניתן להתחבר לשיחת ועידה לפני שהמארח מגיע.

חלון הקופץ של שיחת ההצטרפות לא מופיע בעת ההצטרפות לפני המארח.

שגיאת קול: 'מספר הפגישה שהזנת אינו חוקי' הודעה קולית בעת ניסיון להצטרף לשיחת ועידה לפני שהמארח מצטרף לפגישה.

האם משתתפים יכולים להתחבר לשיחת ועידה משולבת אם הם נכנסים לפגישה לפני המארח?

האם המשתתפים יכולים לדבר אחד עם השני בשיחת ועידה לפני שהמארח מצטרף?


סיבה: בעיה
זו מתרחשת אם הנוכחים יכולים להצטרף X דקות לפני שעת ההתחלה והנוכחים יכולים גם להתחבר ל - Webex Audio שאינם מופעלים במהלך תהליך התזמון.

פתרון:

כדי לאפשר למשתתפים להצטרף לשיחת ועידה לפני שהמארח מצטרף, יש להפעיל את האפשרויות הבאות במהלך תהליך התזמון:

 

  • המשתתפים יכולים להצטרף לפגישה לפני שעת ההתחלה
  • משתתפים יכולים גם להתחבר אל שיחת ועידה בשמע

לקבלת עזרה בקביעת מועד לפגישה, ראה: קביעת פגישה עם סיסקו וובקס בתצוגה מודרנית

    האם המאמר הזה הועיל לך?