Nie można połączyć się z telekonferencją podczas dołączania przed hostem

Nie można połączyć się z telekonferencją podczas dołączania przed przybyciem gospodarza.

Wyskakujące okienko Dołącz do telekonferencji nie pojawia się podczas dołączania przed hostem.

Błąd głosu:Komunikat głosowy "Wprowadzony numer spotkania jest nieprawidłowy" podczas próby dołączenia do telekonferencji przed dołączeniem gospodarza do spotkania.

Czy uczestnicy mogą połączyć się ze zintegrowaną telekonferencją, jeśli wejdą na spotkanie przed gospodarzem?

Czy uczestnicy mogą rozmawiać ze sobą podczas połączenia konferencyjnego przed dołączeniem gospodarza?


Przyczyna:Ten problem występuje, jeśli
uczestnicy mogą dołączyć X minut przed godziną rozpoczęcia ORAZ Uczestnicy mogą również połączyć się z Webex Audio nie są włączone podczas procesu planowania.

Rozwiązanie:

Aby umożliwić uczestnikom dołączenie do telekonferencji przed dołączeniem gospodarza, podczas procesu planowania muszą być włączone następujące opcje:

 

  • Uczestnicy mogą dołączyć X minut przed czasem rozpoczęcia
  • Uczestnicy mogą również połączyć się z konferencją audio

Aby uzyskać pomoc dotyczącą planowania spotkania, zobacz: Planowanie spotkania Cisco Webex w widoku nowoczesnym

    Czy ten artykuł był pomocny?