Nije moguće povezati se sa telekonferencijom prilikom pridruživanja pre domaćina

Nije moguće povezati se sa telekonferencijom kada se pridružite pre dolaska domaćina.

Iskačući prozor "Pridruživanje telekonferenciji" se ne pojavljuje kada se pridružite pre domaćina.

Glasovna greška:'Broj sastanka koji ste uneli je nevažeća' glasovna poruka kada pokušavate da se pridružite telekonferenciji pre nego što se domaćin pridruži sastanku.

Da li učesnici mogu da se povežu sa integrisanom telekonferencijom ako uđu na sastanak pre domaćina?

Da li učesnici mogu da razgovaraju jedni sa drugima na konferencijskom pozivu pre nego što se domaćin pridruži?


Uzrok:Do ovog problema dolazi ako učesnici
mogu da se pridruže X minuta pre vremena početka i učesnici takođe mogu da se povežu sa Webex Audio zapisom koji nije omogućen tokom procesa zakazivanja.

Rešenje:

Da biste dozvolili učesnicima da se pridruže telekonferenciji pre nego što se domaćin pridruži, tokom procesa zakazivanja moraju biti omogućene sledeće opcije:

 

  • Učesnici mogu da se pridruže X minutima pre vremena početka
  • Učesnici se takođe mogu povezati sa audio konferencijom

Pomoć za planiranje sastanka pogledajte u članku: Zakažite Cisco Webex sastanak u modernom prikazu

    Da li je ovaj članak bio koristan?