Toplantı Sahibinden Önce Katılırken Telekonferansa Bağlanılamıyor

Toplantı sahibi gelmeden önce katılırken telekonferansa bağlanılamıyor.

Toplantı sahibinden önce katılırken Telekonferansa Katıl açılır penceresi görünmüyor.

Ses Hatası:Toplantı toplantı numarası katılmadan önce telekonferansa katılmaya çalışırken "Girdiğiniz ses geçersiz" sesli mesajı.

Katılımcılar toplantı sahibinden önce toplantıya girerlerse entegre telekonferansa bağlanabilirler mi?

Toplantı sahibi katılmadan önce konferans çağrısında katılımcılar birbirleriyle konuşabilirler mi?


Nedeni:Bu sorun,
planlama işlemi sırasında Katılımcılar başlangıç zamanından X dakika önce katılabilir VE Katılımcılar ayrıca toplantıya katılabilir Webex Ses etkinleştirilmemişse oluşur.

Çözüm:

Katılımcıların telekonferansa toplantı sahibinden önce katılmasına izin vermek için planlama işlemi sırasında şu seçenekler etkinleştirilmelidir:

 

  • Katılımcılar başlangıç saatinden X dakika önce katılabilir
  • Katılımcılar ayrıca sesli konferansa katılabilir

Toplantı planlamayla ilgili yardım için bkz.: Modern Görünümde Cisco Webex Toplantı Planlama

    Bu makale yararlı oldu mu?