Det går inte att ansluta till telekonferensen före värden

Det går inte att ansluta till telefonkonferensen när du ansluter före värden.

Popupfönstret Anslut till telekonferens visas inte när du ansluter före värden.

Röstfel:"Röstmeddelandet mötesnummer du har angett är ogiltigt" visas när du försöker delta i telekonferensen innan värden ansluter till mötet.

Kan deltagare ansluta till den integrerade telekonferensen om de ansluter till mötet före värden?

Kan deltagarna tala med varandra i ett konferenssamtal före värden ansluter?


Orsak:Det här problemet uppstår om Deltagare kan ansluta X minuter före starttiden
OCH Deltagare kan också ansluta till Webex-ljud inte aktiverats under schemaläggningsprocessen.

Lösning:

Om du vill tillåta deltagare att ansluta till telekonferensen innan värden ansluter måste följande alternativ aktiveras vid schemaläggningen:

 

  • Deltagare kan ansluta X minuter före starttiden
  • Deltagare kan även ansluta till ljudkonferensen

För hjälp med att schemalägga ett möte, se: Schemalägg ett Cisco Webex i Modern vy

    Var den här artikeln användbar?