בדוק את הרמקול והמיקרופון שלך ב-Webex Meetings

עבור אתרים 41.10 ואילך, ראה בחירת הגדרות שמע עבור Webex Meetings ו-Webex Events (חדש).

כדי לברר באיזו גרסה אתה משתמש, ראה איתור מספר הגרסה של Webex Meetings.

1

כדי לבדוק בעת ההצטרפות לפגישה באתרים WBS40.8 ואילך, לחץ על הגדרות בפינה הימנית התחתונה של חלון התצוגה המקדימה ודלג לשלב 3.

2

כדי לבדוק במהלך הפגישה, עבור אל אפשרויות נוספות, ובחר רמקול, מיקרופון ומצלמה.

3

בתפריט הרמקול , לחץ על בדיקה.

אם לא תשמע כלום, נסה לשנות את מכשיר הרמקול ברשימה הנפתחת או לכוונן את מחוון עוצמת הקול של הפלט.

4

בתפריט המיקרופון , לחץ על בדיקה, ולאחר מכן דבר למיקרופון.

לאחר רגע, הקלטת הבדיקה תחזור אליך באופן אוטומטי.

אם לא תשמע שהשמע מושמע, נסה לבחור מיקרופון אחר מהרשימה הנפתחת או לכוונן את מחוון עוצמת הקול של הקלט.