Test høyttaleren og mikrofonen i Webex Meetings

For 41.10 og nyere nettsteder, se Velg lydinnstillinger for Webex Meetings og Webex Events (ny) .

Hvis du vil se hvilken versjon du bruker, kan du se Finn versjonsnummeret ditt for Webex Meetings .

1

Hvis du vil teste mens du blir med i møtet på WBS40.8 og senere nettsteder, klikker du på Innstillinger nederst til høyre i forhåndsvisningsvinduet og går til trinn 3.

2

Hvis du vil teste under møtet, går du til Flere alternativer, og velg Høyttaler, mikrofon og kamera .

3

Klikk på TestHøyttaler-menyen.

Hvis du ikke hører noe, kan du prøve å endre høyttalerenheten i rullegardinlisten eller justere skyvebryteren for utdatavolum.

4

Klikk på TestMikrofon-menyen, og snakk deretter inn i mikrofonen.

Etter et øyeblikk vil et opptak av testen din automatisk spille av for deg.

Hvis du ikke hører at lyden spilles av, kan du prøve å velge en annen mikrofon fra rullegardinlisten eller justere skyvebryteren inndatavolum.