За 41.10 и по-нови сайтове вижте Избор на аудио настройки за Webex срещи и Webex събития (нови).

За да видите на каква версия сте, вижте Намерете номера на версията си на Webex Meetings.

1

За да тествате, докато се присъединявате към събранието на WBS40.8 и по-нови сайтове, щракнете върху Настройки в долния десен ъгъл на прозореца за визуализация и прескочете до Стъпка 3.

2

За да тествате по време на събранието, отидете на Още опции , и изберетеВисокоговорител, микрофон и камера.

3

В менюто високоговорител щракнете върху Тест .

Ако не чувате нищо, опитайте да промените устройството на високоговорителя в падащия списък или да регулирате плъзгача за изходящ том.

4

В менюто Микрофон щракнете върху Тест , след коетоговорете в микрофона си.

След момент, запис на вашия тест автоматично ще се възпроизвежда обратно към вас.

Ако не чуете възпроизвеждането на аудио обратно, опитайте да изберете различен микрофон от падащия списък или да регулирате плъзгача за входен том.