Otestujte svoj reproduktor a mikrofón na Webex Meetings

Pre stránky 41.10 a novšie pozri Vyberte nastavenia zvuku pre Webex Meetings a Webex Events (nové).

Ak chcete zistiť, akú verziu používate, pozrite si časť Nájdite číslo verzie svojej Webex Meetings.

1

Ak chcete testovať pri pripájaní sa k schôdzi na stránkach WBS40.8 a novších, kliknite nastavenie v pravom dolnom rohu okna ukážky a prejdite na Krok 3.

2

Ak chcete testovať počas stretnutia, prejdite na Viac možnostía vyberte Reproduktor, mikrofón a kamera.

3

V Hovorca menu, kliknite Test.

Ak nič nepočujete, skúste zmeniť zariadenie reproduktora v rozbaľovacom zozname alebo upraviť Výstupný objem posúvač.

4

V Mikrofón menu, kliknite Testa potom hovorte do mikrofónu.

Po chvíli sa vám automaticky prehrá záznam vášho testu.

Ak nepočujete prehrávanie zvuku, skúste vybrať iný mikrofón z rozbaľovacieho zoznamu alebo upraviť Vstupná hlasitosť posúvač.