Testiranje zvučnika i mikrofona na Webex sastancima

Za 41.10 i novije lokacije pogledajte članak Izbor audio postavki za Webex sastanke i Webex događaje (nove).

Da biste videli na koju ste verziji, pogledajte članak Pronalaženje broja verzije Webex sastanaka.

1

Da biste testirali tokom pridruživanja sastanku na WBS40.8 i kasnijim lokacijama, kliknite na dugme Postavke u donjem desnom uglu prozora za pregled i pređite na korak 3.

2

Da biste testirali tokom sastanka, pristupite opciji " Još opcija", a zatim izaberite "Zvučnik", mikrofon i kamera.

3

U meniju "Zvučnik" izaberite stavku "Testiraj".

Ako ništa ne čujete, pokušajte da promenite uređaj zvučnika u padajućem listu ili da podesite klizač jačine zvuka "Izlaz".

4

U meniju "Mikrofon" izaberite stavku "Testiraj", a zatim govorite u mikrofon.

Nakon trenutka, snimak testa će vam se automatski reagati.

Ako ne čujete reprodukciju zvuka, pokušajte da izaberete drugi mikrofon sa padajuće liste ili da podesite klizač jačine zvuka unosa.