Testowanie głośnika i mikrofonu podczas spotkań Webex

W przypadku witryn w forsie 41.10 i nowszych zobacz Wybieranie ustawień audio dla Webex Meetings i Webex Events(nowe).

Aby zobaczyć, na jakiej wersji korzystasz, zobacz Znajdowanie numeru wersji Webex Meetings.

1

Aby przetestować podczas dołączania do spotkania w witrynach WBS40.8 i nowszych, kliknij pozycję Ustawienia w prawym dolnym rogu okna podglądu i przejdź do kroku 3.

2

Aby sprawdzić podczas spotkania, przejdź do More options, i wybierz głośnik, mikrofon i kamerę.

3

W menu Głośnik kliknij polecenie Testuj.

Jeśli nic nie słyszysz, spróbuj zmienić głośnik na liście rozwijanej lub dostosować suwak Głośność wyjściowa.

4

W menu Mikrofon kliknij polecenie Testuj , a następniemów do mikrofonu.

Po chwili nagranie testu zostanie automatycznie odtworzą.

Jeśli nie słyszysz odtwarzania dźwięku, spróbuj wybrać inny mikrofon z listy rozwijanej lub dostosować suwak Głośność wejściowa.