• ניתן גם לערוך ולמחוק יישומים שכבר נמצאים ברשימתך.

  • כל יישומי האינטרנט המוגדרים ברכזת הבקרה או בעורך הארכת ממשק המשתמש נראים ברשימת יישומי האינטרנט תחת יישומי אינטרנט מנוהלים באופן חיצוני, אך לא ניתן לערוך או למחוק אותם מההתקן.

  • הוספת יישומי אינטרנט אינה אפשרית בהתקני DX70 ו-DX80.

כדי להוסיף יישום אינטרנט מתפריט ' הגדרות ':

1

הקש על ה לחצן או לסחוב מהצד הימני של מסך המכשיר כדי לפתוח את לוח הבקרה. לאחר מכן הקש על הגדרות התקן.

2

גלול אל ובחר ב'ניהול Web Apps ' .

3

הקש על הוסף Web App ובמסך הבא, הזן את השם וכתובת ה-URL. אם אתה מעוניין שהיישום שלך יופיע בפקדי השיחה וכן במסך הבית, הפעל את ההגדרה.

4

הקש על סימון הביקורת בפינה הימנית לסיום.