• Môžete upravovať a odstraňovať aplikácie, ktoré sa už v zozname nachádzajú.

  • Všetky webové aplikácie nakonfigurované v ovládacom centre alebo v editore rozšírení používateľského rozhrania sú viditeľné v zozname webových aplikácií v časti Externe spravované webové aplikácie, ale nie je možné ich upraviť ani odstrániť zo zariadenia.

  • Pridanie webových aplikácií nie je možné na zariadeniach DX70 a DX80.

  • Webové aplikácie nie sú podporované v zariadeniach v sprievodnom režime.

Pridanie webovej aplikácie z ponuky nastavení:

1

Klepnite na ikonu Alebo potiahnutím prstom z pravej strany obrazovky zariadenia otvorte ovládací panel. Potom klepnite na položku Nastavenia zariadenia .

2

Posuňte sa na položku Spravovať webové aplikácie a vyberte ju .

3

Ťuknite na položku Pridať Web App a na ďalšej obrazovke zadajte meno a adresu URL. Ak chcete, aby sa vaša aplikácia zobrazovala v ovládacích prvkoch hovoru aj na ploche, zapnite toto nastavenie.


4

Dokončite akciu klepnutím na symbol začiarknutia v pravom rohu.

Zdieľanie webovej aplikácie počas hovoru

Počas hovoru potiahnutím prstom nahor po ploche zariadenia otvorte prepínač úloh a klepnutím na tlačidlo webovej aplikácie otvorte aplikáciu. Klepnutím na položku Zdieľať zdieľajte aplikáciu počas hovoru.

Webová aplikácia je automaticky viditeľná pre všetkých účastníkov hovoru.